Archiv autora: admin

Na Slapech zahájila provoz první čerpací stanice pro rekreační a výletní lodě

Čerpací stanice bude letos v provozu do 30. září, příští roky bude její činnost zahájena vždy s počátkem plavební sezony. Předpokládaná výtoč pohonných hmot za sezonu se předpokládá cca 20 tisíc litrů benzinu a poloviční objem nafty. „Jedná se stejná paliva, jaká znají všichni motoristé, tedy Natural 95 a motorovou naftu. Tu nabízíme pro podnikatele ve vodní dopravě i bez DPH,“ vysvětluje Jiří Kvasnička, investor a majitel areálu. I pumpa samotná nevypadá výrazně jinak než ty silniční. Je jen menší a výdej pohonných hmot ze stojanů probíhá na novém pevném mole. Samozřejmostí je zde zvýšená péče o zamezení kontaminace okolního prostředí – například veškeré vody spadlé na manipulační plochu jsou odvedeny do zvláštní sekce.

Na prostor výdejních stojanů navazuje místo, kde se nachází nástavba pro čerpání splaškových vod z plavidel, vysávání záchodů i nádní vody. Je zde také možné čistou vodu z tanku načerpat, lodě po nové náplavce spustit, případně po sezóně i zazimovat. Toto i další vybavení mariny je nezbytné pro komfortně trávený čas na lodích. „Na západě je obdobná infrastruktura dostatečně hustá, u nás se teprve začíná budovat. V tomto ohledu musím pochválit aktivitu Ministerstva dopravy při jejím budování, včetně nových lodních zdvihadel na přehradách. Pokud zvládne na jejím rozvoji pracovat i nadále se současným nasazením, dostaneme se na srovnatelnou úroveň velmi brzy,“ věří Jiří Kvasnička. Zatím však jeho pumpa bude jako jediná obsluhovat oblast prakticky celé Vltavské kaskády.

Projektové práce byly zahájeny již v roce 2008, stavební povolení bylo vydáno v lednu 2011. Následně byla zahájena spodní stavba, vrchní část byla realizována během letošního března až června. Skutečně zásadní je také ekologický rozměr projektu. „Konečně je realizováno řešení, kdy se do lodí nemusí nosit pohonné hmoty v kanystrech, přičemž nekontrolované plnění nádrží vede k úkapům benzínu a nafty do vody. Velmi podstatné je i čerpání nádních a splaškových vod z lodí, což by se mělo v budoucnu ošetřit i legislativně tak, aby se zamezilo vypouštění těchto odpadních látek volně do řeky,“ uzavírá Ing. Jindřich Tuzar, jehož firma zajišťovala veškeré projektové a inženýrské práce.

Břeh přehradní nádrže Slapy - poloostrov Stará Živohošť, marina hotelu Atlantida.

Časopis – vodní cesty a plavba 2/2012

V případě, že se Vám časopis nezobrazil, postupujte podle instrukcí prohlížeče.(Prohlížeč může požadovat pro zobrazení souboru instalaci doplňků.) Pokud se Vám časopis zobrazuje špatně, přejděte na tento alternativní odkaz.(časopis je ve formátu PDF, ten zobrazíte v Adobe Reader).

Obsah čísla 2/2012
Název Autor Strana
75 let zkušeností a zapálení pro vodní stavby, to je Josef Podzimek Ing. Jan Skalický 2
Vnitrozemská vodní doprava v České republice a možnosti jejího rozvoje Doc. Ing. Pavel Jurášek, CSc. 4
Podzimek – 75 Ing. Petr Forman 11
100 let zdymadla Roudnice nad Labem 1912–2012 Ing. Jindřich Zídek, Ing. Pavla Hajdinová 20
Ing. Tomáš Vaněk – 21 let v čele Povodí Labe Ing. Jiří Kremsa 24
Luděk Cidlina se stává rentiérem Jaroslav Bimka 26
Otevření sportovního lodního výtahu na Orlíku odstartovalo sezónu na Vltavě Ing. Jan Skalický 29
Nové atrakce na horní Vltavě Tomáš Kolařík 29
Vodní stavby sbírají ocenění Ing. Jan Bukovský, PhD. 30
Květen – měsíc kongresů Bc. Václav Straka 31
Na jihu Čech vzniká zajímavá tradice Bc. Václav Straka 32
Osobní lodní dopravci z celé ČR se sešli v Purkarci Jaroslav Martinek, Jaroslav Gejdoš 33
Novinky na Baťově kanálu: opravené plavební komory, nová přístaviště a více lodí Ing. Jiří Macík 34
Největší česká kajutová loď MS Florentina Tomáš Kolařík 36
Jachty možná za pár let vyplují na Odru Z domácího tisku 39
Lodě na vodě 2012 Petr Kotek 40
Valná hromada Sekce vodní dopravy Ing. Milan Raba 41
Pozvánka na I. International Transport Film Fest Karel Řepa 42
Činnost Českého plavebního a vodocestného sdružení v roce 2011 Doc. Ing. Pavel Jurášek, CSc. 43
Europoslanci jednali v Děčíně o transevropských dopravních sítích Stijn Croes, Klára Šubrtová 45
Otevřený dopis premiérovi Petrovi Nečasovi ve věci splavnosti Labe 46
Před 110 lety se narodil Ing. Josef Kurc Ing. Josef Podzimek 48
Život není takový – je úplně jiný (46) Ing. Josef Podzimek 49