Zakyslý fanatismus opět blokuje přípravu stupně Přelouč II

Městský úřad v Přelouči dne 21. ledna 2013 zveřejnil odvolání Dětí země a Přátel Slavíkových ostrovů proti územnímu rozhodnutí, které k projektu Plavební stupeň Přelouč II úřad vydal na konci loňského roku. Ani po deseti letech tak není v otázce splavnění Labe do Pardubic definitivně rozhodnuto.

Ing. Jan Skalický, který je pověřen řízením Ředitelství vodních cest ČR k tomu říká: „Vrcholem všeho je zpochybňování celého posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA a souhlasu se zásahem do krajinného prvku s odvoláním na změnu projektu. Přitom změna projektu byla provedena právě na základě požadavku ekologů, aby byla zmenšena plocha zasažená stavbou v oblasti Slavíkových ostrovů.“

Skalický dále dodává: „Opět se setkáváme s jasným příkladem zneužití myšlenky ochrany přírody. Pod záminkou záchrany uměle vybudovaného území, na nějž se samovolně rozšířilo několik chráněných druhů živočichů a rostlin, brání pár jedinců vybudování vodního díla, které odlehčí přetíženým silnicím a umožní využití vodní dopravy. To by mělo vést jak ke zlepšení stavu životního prostředí, tak i k vzniku nových pracovních míst a rozvoji regionu.“ Toho jsou si vědomí i zástupci Pardubického kraje, kteří po vybudování 3 km dlouhého kanálu s plavební komorou volají stále hlasitěji. V plánu je totiž i realizace nákladního přístavu, který umožní ekologicky i ekonomicky výhodnou dopravu zboží a surovin pro významné průmyslové oblasti Pardubicka a Ostravska.

Zdroj: ŘVC ČR

Předseda sdružení Děti Země - Miroslav Patrik, fanaticky promítá podobizny pracovníků ŘVC na obskurním setkání hobby-ekologů.
Předseda sdružení Děti Země - Miroslav Patrik, fanaticky promítá podobizny pracovníků ŘVC na obskurním setkání hobby-ekologů.

Slavíkovy ostrovy

Slavíkovy ostrovy nejsou ostrovem v pravém smyslu slova. Tento název se vžil pro lokalitu historicky vlastněnou panem Slavíkem, která vznikla uměle při regulaci Labe v letech 1907 – 1911 severně od města Přelouče. Prostor je z jihu ohraničen umělým korytem regulovaného Labe, z ostatních stran pak rybníkem vybudovaným rybáři v původním korytě řeky a jeho zasypanou částí. V minulosti bylo významné jejich sportovní a rekreační využití. Dnes je zde možné najít divoké skládky a chátrající a zarůstající zbytky sportovišť. Mezi tím vším si našel své místo k životu modrásek a několik dalších chráněných živočichů a rostlin, o kterých dnes aktivisté tvrdí, že jinde žít nemohou.

Komentáře Facebook

1 komentář u „Zakyslý fanatismus opět blokuje přípravu stupně Přelouč II“

  1. Aktuálně volební téma:

    Miloš Zeman, (z rozhovoru – 1. ledna 2002, ve funkci předsedy vlády):

    Já jsem si dokonce povšiml u diskusí s ekologickými aktivisty, že paradoxně právě ti, kteří neznají ekologii, nestudovali ekologii, mají povrchní vědomosti z několika brožurek, pokud vůbec, jsou největšími, nejvášnivějšími fundamentalisty. Možná právě proto, že chtějí zastřít jakousi vnitřní nejistotu, kterou nedostatek kvality v daném oboru v nich vzbuzuje.

Komentáře nejsou povoleny.