Archiv pro štítek: Evropská unie

Stát chce postavit v Ústí nad Labem velký přístav. Město ho odmítá

Stát chce v Ústí nad Labem vybudovat nákladní terminál napojený na přístav. Byl by součástí sítě veřejných terminálů a přístavů na Labi navazujících na železniční a silniční dopravu. Ministerstvo pro místní rozvoj zadalo krajskému úřadu, aby prověřil možnosti, kam ho umístit. Město je ale proti. Pokračování textu Stát chce postavit v Ústí nad Labem velký přístav. Město ho odmítá

Brusel upravuje vrakování námořních lodí

Evropský parlament (EP) a státy EU se sjednotily na zákoně o vrakování lodí. Lodě, plovoucí pod vlajkou Evropské unie, musí být sešrotovány na zvoleném místě recyklace, které provádí čisté vrakování a bezezbytkové odstraňování škodlivých látek. Profesní organizace Shipbreaking Platform považuje daná pravidla za slabá, protože se týkají pouze lodí EU. Mohla by vést dokonce k tomu, že rejdaři nechají plout svá plavidla pod vlajkami mimoevropských států. Pokračování textu Brusel upravuje vrakování námořních lodí

Výzva k účasti na akci proti krizi v lodní dopravě a proti novým technickým normám

Akce se bude konat 11. Dubna 2013 v Bruselu, a upozorní na současnou krizi v lodní dopravě a zároveň projeví nesouhlas s novými technickými normami.

Má-li být tato akce důvěryhodná a vyslyšená, musí být účast v Bruselu minimálně 500 lodníků všech národností.

K dosažení tohoto počtu, vás žádáme o podporu a včasné zaregistrování k účasti. Registrace je důležitá k tomu, aby se zabránilo nezdaru zapříčiněném nízkou účastí.

Samozřejmě jsou také vítáni rodinní příslušníci posádek a všichni lidé z toto odvětví.

Tato registrace je nezávazná, lze jí odvolat, ale registrujete se pouze pokud máte zájem se zkutečně zúčastnit.

Vaší účast oznamte e-mailem, nebo telefonicky, uveďte své kontaktní údaje (jméno lodi, vaše jméno, e-mail a GSM) a počet účastníků.

Zaregistrujte se do 5. dubna 2013, budete informováni e-mailem, nebo telefonicky o místě a čase konání akce.

Budeme vám také vděčni za další šíření a sdílení této zprávy.

Na závěr lze podotknout, že víme, že někteří z vás si myslí, že tato a podobné akce jsou k ničemu. Bez boje a odvahy se nikdy ničeho nedosáhne, a my věříme, že jsou tací, kteří stále věří v budoucnost vnitrozemských vodní dopravy.

Registrace v některém ze světových jazyků:

Belgien: Ons Recht
email: sec@onsrecht.org
Tel: +32 (0) 422 328 58

Niederlande & Deutschland: ASV
e-mail: willemstam90@gmail.com
Tel: 0031 (0) 653 320 780

Zaregistrujte se co nejdříve!