Archiv pro štítek: Kontejnerová loď

Přístav Hamburk uvítal doposud největší kontejnerovou loď

S nasazením MSC SOLA rozšiřuje Mediterranean Shipping Company (MSC) liniovou službu „Lion service“ a zvyšuje jeho kapacitu. „Stále více velkokapacitních kontejnerových lodí najíždí přístav Hamburk. V roce 2009 jsme zaznamenali již 69 příjezdů lodí nad 10.000 TEU“, sdělil Bengt van Beuningen, tiskový mluvčí Hafen Hamburg Marketing. „Knihy objednávek loděnic a vývoj celosvětové flotily kontejnerových lodí napovídají, že trend směřující k velkým celkům se bude nadále zvyšovat. Také rejdařství MSC nasazuje velké jednotky a v nejbližší době plánuje nasazení dalších lodí se zvýšenou kapacitou až 14.000 TEU“, doplňuje Bengt van Beuningen. Spolu s kapitánem Heino Sumflethem z nautické centrály a zástupci MSC Germany GmbH i EUROGATU, byla kapitánovi MSC SOLA, Domenicovi Pica, u příležitosti prvního připlutí předána plaketa s admiralitním štítem přístavu Hamburk.

Hamburk je pro MSC a její klienty důležitým přístavem. Celkem pět linek spojuje Hamburk s přístavy Dálného východu, Jižní Ameriky, Indie, Jižní Afriky a východního Středomoří. Odbavení velkokapacitních kontejnerových lodí rejdařství MSC potvrzuje nutnost prohloubení plavební dráhy na středním a horním Labi. MSC SOLA dosahuje při plném vytížení ložné kapacity maximálního ponoru 15,50 metru. Současná hranice ponoru, jakož i omezení protisměrného provozu v součtu šířky lodí 90 metrů na Labi mezi Glückstadtem a Wedelem, ztěžuje dispozici a hospodářský rozsah nákladu těchto velkých lodí. Za využití přílivu a odlivu je v současnosti možno využít ponoru ve směru od Severního moře do Hamburku maximálně 15,10 metru a v opačném směru z Hamburku maximálně 13,80 metru.

„Připlutí MSC SOLA je působivý příklad potřeby plánovaného prohloubení plavební dráhy na dolním a horním Labi. Na základě v současné době platných restrikcí ponoru lodí a jejich šíře, může MSC SOLA převzít pouze dílčí náklad a plout jen v omezeném časovém prostoru. Taková omezení jsou pro rejdaře dlouhodobě nepřijatelná. Protože počet velkých kontejnerových lodí v přístavu Hamburk podstatně vzrostl a v budoucnu bude ještě narůstat, je prohloubení plavební dráhy na dolním a horním Labi naléhavější než kdykoliv předtím“, vyzývá Norman Zurke, jednatel společnosti Unternehmensverband (Podnikový svaz) přístavu Hamburk.

Cirkulace týdenní liniové služby „Lion service“ trvá 77 dnů a najede v Asii následující přístavy: Singapur, Chiwan, Busan, Quingdao, Ningbo, Shanghai, Yantian, Nansha, Hongkong a opět Chiwan a Singapur.

Kontejnerová doprava v relaci Asie dosáhla v roce 2009 v Hamburku celkového objemu 4,2 milionů kontejnerů (TEU). I v roce 2009 zaujala mezi nejdůležitějšími obchodními partnery přístavu Hamburk v kontejnerové přepravě přední pozici Čínská lidová republika (včetně Hongkongu) s 2,3 miliony TEU, následována Singapurem. Dalšími špičkovými obchodními partnery v Asii jsou Jižní Korea, Malajsie a Japonsko.

MSC je celosvětově druhé největší kontejnerové rejdařství, se sídlem v Ženevě. V Hamburku je toto rejdařství zastoupeni agenturou MSC Germany GmbH.

Zdroj: http://www.hafen-hamburg.de/

Kontejnerová loď MSC SOLA.
Kontejnerová loď MSC SOLA. Foto: HHM/D. Hasenpusch