Archiv pro štítek: Lodník/Matrose/Matroos

Námořník se udusil ve své kajutě plynem, který se uvolnil z nákladu

 

Lodník (22) byl nalezen ve své kajutě mrtvý.

Lékař konstatoval smrt udušením. Námořní policie poté provedla měření na 30 let staré lodi, která pluje pod kyperskou vlajkou. Měření odhalilo nadměrné koncentrace plynu, který je pravděpodobně určený k zabíjení hmyzu v obilí.

Loď Wilson Mersin byla odstavena a ruská posádka ubytovány mimo plavidlo.

Zdroj: www.schuttevaer.nl


Loď Wilson Mersin
Loď Wilson Mersin. Zdroj: www.marinetraffic.com

Filipínští lodníci zpětně vymáhají platy

 

Lodníci dostávali přibližně 397 € “čistého”, zatímco podle nizozemského práva byly nároky na mzdu dle kolektivních smluv 1183,54 € a 8% na dovolenou. Je to vůbec poprvé, co bude v Nizozemí souzena asijská společnost v takovémto případě. Začátek soudního řízení je naplánován na říjen 2010.

Podle předběžných odhadů bude celou událost složité právně klasifikovat. Na způsob fungování agentur sídlící v zahraničí panují rozdílné názory. Každopádně pro provozovatele plavidel může Filipínský lodník ušetřit nemalé peníze. Filipínský lodník pracuje 8 měsíců nepřetržitě, není tak potřeba dvou zaměstnanců, kteří se v běžných podmínkách na palubě pravidelně střídají.

Podle údajů Gyron Crew pracuje na nizozemských lodích cca 180 Filipínců.

Zdroj: http://www.schuttevaer.nl/


Filipínští lodníci pracují 8 měsíců nepřetržitě
Filipínští lodníci pracují 8 měsíců nepřetržitě

Tělo utopeného sedmnáctiletého učně bylo nalezeno

 

Dva lidé z farmy u řeky IJssel slyšeli křik, když se podívali co se děje, viděli, že do vody skočil plavec ve snaze někomu pomoci, ale nedaří se mu to. Byl to kapitán, který se nejprve pokusil spustit člun, ale když viděl, že to bude příliš dlouho trvat, skočil přes palubu se záchranným kruhem. Učeň už byl bohužel příliš daleko. Jak k pádu přes palubu došlo nikdo přesně neví. Pro posádku lodi Tubantia to bylo velký šok a trauma.

Do záchranných akcí se ihned zapojil tým 80 záchranářů, vrtulník, policejní a hasičské lodě. Kolem 22. hodiny byla záchranná mise ukončena bez úspěchu. Ani druhý den se nepodařilo učně najít, proto bylo intenzivní hledání ukončeno. Podle policie “Po prvním dnu klesne tělo ke dnu a zůstane tam na nějakou dobu ležet. Pak přichází pomalé nadnášení a proud ho může odnést na velkou vzdálenost.”

Koncem března spadl kapitán lodi Fury při práci na palubě do Rýna poblíž města Emmerich. Jeho tělo bylo nalezeno o 30 dní později v řece Waal, těsně pod ohybem u Erlecom.

Obě oběti neměli záchrannou vestu.

Zdroj: http://www.schuttevaer.nl/

Do záchranné akce byl nasazen i vrtulník.
Do záchranné akce byl nasazen i vrtulník.

Český lodník přežil díky zachranné vestě

 

Kolem patnácté hodin volal velitel říčního tankeru o pomoc, protože jeho lodník spadl přes palubu. Loď byla na cestě z Amsterdamu do Antverp. V úseku řeky Lek u města Bergstoep, přepadl lodník (54) s kbelíkem v ruce přes palubu. Jeho kapitán nehodu neviděl, ale viděl jí kapitán z druhé lodi, která plula za tankerem. Tento kapitán mistrně zasáhl pomocí záchranného lana. Lodníka naštěstí držela na hladině záchranná vesta.
Lodník při pádu neutrpěl žádná zranění, ani nebyl podchlazen.

Zdroj: www.schuttevaer.nl

Záchranné prostředky
Záchranné prostředky

Pracujete v EU a máte problémy s úřady, či zaměstnavatelem?

 

Občanský rozcestník

Občanský rozcestník je poradenská služba EU pro veřejnost, kterou v současnosti poskytují právní odborníci z organizace ECAS (European Citizen Action Service), která je smluvní partnerem Evropské komise.

Občanský rozcestník úzce spolupracuje se sítí SOLVIT, která se zabývá problémy, které jednotlivcům nebo podnikům vznikají při jednání s orgány v jiné zemi, v případech, kdy pravděpodobně došlo k chybnému použití právního předpisu EU.

Na stránkách projektu můžete přímo odborníkům položit otázku pomocí internetového formuláře.

Pro více informací navštivte – Občanský rozcestník

SOLVIT

SOLVIT tvoří síť center, která navzájem spolupracují při řešení problémů způsobených nesprávnou aplikací evropské práva ze strany správních orgánů. SOLVIT centrum se nachází v každém členském státě EU a rovněž v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.

Účelem systému SOLVIT je řešit rychle a efektivně konkrétní problémy občanů a podnikatelů. Nabízí tak alternativu ke zdlouhavým a mnohdy nákladným soudním řízením. Na činnost národních SOLVIT center dohlíží Evropská komise, která případně poskytuje i pomoc při řešení složitějších případů.

SOLVIT centra poskytují své služby bezplatně. Další výhodou tohoto systému je jeho neformálnost a transparentnost, a to vše při zachování naprosté diskrétnosti, pokud jde o citlivé obchodní i osobní údaje.

SOLVIT je neformální systém, na který se můžete obracet jakýmkoli Vám dostupným způsobem – telefonicky, e-mailem, faxem, dopisem, můžete rovněž podat svoji stížnost on-line nebo přijít osobně.

Jeden z vyřešených případů:
SOLVIT pomohl českému lodníkovi získat nemocenské dávky z Nizozemí

Na SOLVIT se obrátil český občan, který pracoval jako lodník v Nizozemsku. Když onemocněl, zažádal o výplatu nemocenských dávek u nizozemského úřadu. Uběhl více jak rok a peníze mu nebyly vyplaceny. Díky SOLVITu klient obdržel peníze během 23 dnů.

Dle příslušného nařízení o sociálním zabezpečení má občan členského státu EU nárok na výplatu nemocenské v zemi, kde je zaměstnán, i když má bydliště na území jiného členského státu.

Když ani po roce český lodník nemocenské dávky neobdržel, obrátil se na SOLVIT centrum v ČR. Nečinnost nizozemského úřadu posoudil SOLVIT jako porušení evropského práva a případ začal řešit.

České SOLVIT centrum se obrátilo na partnerské SOLVIT centrum v Nizozemsku a požádalo, aby byla situace prověřena. Díky spolupráci s nizozemským SOLVITem byla výplata nemocenské urgována a klient dostal peníze během několika dnů.

Více podrobných informací, včetně vyřešených případů – SOLVIT

Vlajky
Evropská Unie