Archiv pro štítek: Lodník/Matrose/Matroos

Pracujete v EU a máte problémy s úřady, či zaměstnavatelem?

Občanský rozcestník

Občanský rozcestník je poradenská služba EU pro veřejnost, kterou v současnosti poskytují právní odborníci z organizace ECAS (European Citizen Action Service), která je smluvní partnerem Evropské komise.

Občanský rozcestník úzce spolupracuje se sítí SOLVIT, která se zabývá problémy, které jednotlivcům nebo podnikům vznikají při jednání s orgány v jiné zemi, v případech, kdy pravděpodobně došlo k chybnému použití právního předpisu EU.

Na stránkách projektu můžete přímo odborníkům položit otázku pomocí internetového formuláře.

Pro více informací navštivte – Občanský rozcestník

SOLVIT

SOLVIT tvoří síť center, která navzájem spolupracují při řešení problémů způsobených nesprávnou aplikací evropské práva ze strany správních orgánů. SOLVIT centrum se nachází v každém členském státě EU a rovněž v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.

Účelem systému SOLVIT je řešit rychle a efektivně konkrétní problémy občanů a podnikatelů. Nabízí tak alternativu ke zdlouhavým a mnohdy nákladným soudním řízením. Na činnost národních SOLVIT center dohlíží Evropská komise, která případně poskytuje i pomoc při řešení složitějších případů.

SOLVIT centra poskytují své služby bezplatně. Další výhodou tohoto systému je jeho neformálnost a transparentnost, a to vše při zachování naprosté diskrétnosti, pokud jde o citlivé obchodní i osobní údaje.

SOLVIT je neformální systém, na který se můžete obracet jakýmkoli Vám dostupným způsobem – telefonicky, e-mailem, faxem, dopisem, můžete rovněž podat svoji stížnost on-line nebo přijít osobně.

Jeden z vyřešených případů:
SOLVIT pomohl českému lodníkovi získat nemocenské dávky z Nizozemí

Na SOLVIT se obrátil český občan, který pracoval jako lodník v Nizozemsku. Když onemocněl, zažádal o výplatu nemocenských dávek u nizozemského úřadu. Uběhl více jak rok a peníze mu nebyly vyplaceny. Díky SOLVITu klient obdržel peníze během 23 dnů.

Dle příslušného nařízení o sociálním zabezpečení má občan členského státu EU nárok na výplatu nemocenské v zemi, kde je zaměstnán, i když má bydliště na území jiného členského státu.

Když ani po roce český lodník nemocenské dávky neobdržel, obrátil se na SOLVIT centrum v ČR. Nečinnost nizozemského úřadu posoudil SOLVIT jako porušení evropského práva a případ začal řešit.

České SOLVIT centrum se obrátilo na partnerské SOLVIT centrum v Nizozemsku a požádalo, aby byla situace prověřena. Díky spolupráci s nizozemským SOLVITem byla výplata nemocenské urgována a klient dostal peníze během několika dnů.

Více podrobných informací, včetně vyřešených případů – SOLVIT

Vlajky
Evropská Unie

Zmatený Kapitán říční lodi málem způsobil několik kolizí

Policie ale užití alkoholu ihned vyloučila. Během rozhovoru s kapitánem se ukázalo, že byl pevně přesvědčený, že se s plavidlem nachází v Antverpách. Když ho policie přesvědčila, že jsou v Amsterdamu, zmateně reagoval a prohlásil, že se toho v oblasti velmi změnilo.

Z rozhovoru s Lodníkem vyplynulo, že loď měla skutečně namířeno z přístavu Zwolle do Antverp. V noci však místo do Antverp plul do Amsterdamu. Lodníkova upozornění kapitán nerespektoval, přitom na své cestě způsobil málem několik kolizí. Podle lodníka má kapitán problémy, protože se při pádu na palubě, před čtrnácti dny uhodil do hlavy.

Policie zjistila, že kapitán není schopen pokračovat a předala ho záchranné službě.

Zdroj: www.schuttevaer.nl

Policejní člun, Nizozemí.
Policejní člun, Nizozemí.

V Nizozemí odhalili Čechy s falešnými služebními knížkami

Při kontrole se zjistilo, že muž z České republiky neměl kvalifikaci jako „Matroos“ kterou potvrzovala služební knížka. Zadržený byl předveden na policejní služebnu a byla mu udělěna pokuta 500 eur. Služební knížka byla zabavena.
Minulé pondělí byl opět policisty odhalen Čech (38), který také zfalšoval služební záznamy. Služební knížka obsahovala falešná razítka.

zdroj: www.schuttevaer.nl


Policejní člun, Nizozemí.
Policejní člun, Nizozemí.