Archiv pro štítek: Plavební kanál

Boj o plavební kanál u Přelouče v klíčové fázi: rozhodnou motýli

 

Když už se zdálo, že Ředitelství vodních cest by mohlo získat po patnácti letech povolení vybudovat kanál, přichází velká komplikace. Ochránci přírody navrhli zařadit mezi evropsky významné lokality Slavíkovy ostrovy, přes něž má průplav vést. Pokračování textu Boj o plavební kanál u Přelouče v klíčové fázi: rozhodnou motýli

Příprava Plavebního stupně Přelouč opět pokračuje

 

“Mám velkou radost z pokračování územního řízení v Přelouči. Věřím, že nyní již bude brzy dotaženo do zdárného konce a v roce 2013 začneme stavět,” říká Ing. Jan Skalický, pověřený řízením Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) a dodává: “Snažili jsme se o maximální vstřícnost vůči všem výhradám, které nám odpůrci stavby předkládali. V upraveném záměru jsme o polovinu zmenšili původní stavební zábor Slavíkových ostrovů, chystáme zatravnění ještě větší plochy zemědělské půdy podél plavebního kanálu, kterou jsme vykoupili pro realizaci ekologické kompenzace jako náhradní lokality pro místní živočichy a rostliny. Celý vnitřní prostor Slavíkových ostrovů bude biocentrem.”
Dosavadní obstrukce a připomínkování ze strany především ekologických spolků stály ŘVC na projektových úpravách a právních službách několik desítek milionů korun. “S ohledem na kvalitu některých námitek proti projektu plavebního kanálu v Přelouči jsem přesvědčen, že jsme mohli tyto utracené peníze využít v současném napjatém rozpočtu ŘVC daleko efektivněji,” doplňuje Ing. Jan Skalický.
Výstavbou Plavebního stupně Přelouč bude obnovena a vylepšena rekreační zóna, na přemostění Labe budou zřízeny cyklostezky a chodníky. Místním obyvatelům se značně vylepší dopravní obslužnost díky výstavbě nových mostů, které nahradí most stávající a nevyhovující ani nosností ani šířkou vozovky. Labská vodní cesta bude prodloužena až do krajského města a na síť vodních cest tak bude napojen i východ republiky. Výrazně se tím ulehčí okolním silnicím od těžkých a nadrozměrných nákladů. V neposlední řadě bude výstavba Plavebního stupně Přelouč významně zlepšovat ochranu proti povodním.

Zdroj: ŘVC ČR

Vizualizace Plavebního stupně Přelouč
Vizualizace Plavebního stupně Přelouč