Archiv pro štítek: Plavební komora

Ředitelství vodních cest na zakázkách rozdělí 140 milionů Kč

 

Po roční pauze začalo Ředitelství vodních cest (ŘVC) opět uzavírat stavební zakázky. Za modernizaci dvou plavebních komor ve Velkém Oseku a Brandýse nad Labem zaplatí téměř 140 milionů korun. Vítězi zakázek jsou stavební společnosti SMP CZ a Labská strojní a stavební společnost. ČTK to řekl mluvčí státní investorské organizace Jan Bukovský. Pokračování textu Ředitelství vodních cest na zakázkách rozdělí 140 milionů Kč

Příprava Plavebního stupně Přelouč opět pokračuje

 

“Mám velkou radost z pokračování územního řízení v Přelouči. Věřím, že nyní již bude brzy dotaženo do zdárného konce a v roce 2013 začneme stavět,” říká Ing. Jan Skalický, pověřený řízením Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) a dodává: “Snažili jsme se o maximální vstřícnost vůči všem výhradám, které nám odpůrci stavby předkládali. V upraveném záměru jsme o polovinu zmenšili původní stavební zábor Slavíkových ostrovů, chystáme zatravnění ještě větší plochy zemědělské půdy podél plavebního kanálu, kterou jsme vykoupili pro realizaci ekologické kompenzace jako náhradní lokality pro místní živočichy a rostliny. Celý vnitřní prostor Slavíkových ostrovů bude biocentrem.”
Dosavadní obstrukce a připomínkování ze strany především ekologických spolků stály ŘVC na projektových úpravách a právních službách několik desítek milionů korun. “S ohledem na kvalitu některých námitek proti projektu plavebního kanálu v Přelouči jsem přesvědčen, že jsme mohli tyto utracené peníze využít v současném napjatém rozpočtu ŘVC daleko efektivněji,” doplňuje Ing. Jan Skalický.
Výstavbou Plavebního stupně Přelouč bude obnovena a vylepšena rekreační zóna, na přemostění Labe budou zřízeny cyklostezky a chodníky. Místním obyvatelům se značně vylepší dopravní obslužnost díky výstavbě nových mostů, které nahradí most stávající a nevyhovující ani nosností ani šířkou vozovky. Labská vodní cesta bude prodloužena až do krajského města a na síť vodních cest tak bude napojen i východ republiky. Výrazně se tím ulehčí okolním silnicím od těžkých a nadrozměrných nákladů. V neposlední řadě bude výstavba Plavebního stupně Přelouč významně zlepšovat ochranu proti povodním.

Zdroj: ŘVC ČR

Vizualizace Plavebního stupně Přelouč
Vizualizace Plavebního stupně Přelouč

Nová plavební komora Smíchov – řešení pro malá plavidla

 

Jednání se zúčastnil Jan Skalický pověřený řízením ŘVC ČR a za město Aleksandra Udženija, radní pro správu majetku a podporu podnikání a členka Výboru pro dopravu, ředitel Odboru městského investora Jan Beránek a Vladimír Schmalz, předseda Výboru pro územní rozvoj HMP.

Obě strany se shodly na záměru zvýšit atraktivitu Vltavy a jejího nejbližšího okolí.

Paní radní Udženija k tomu řekla: „Vltava je tepnou Prahy, kterou musíme po vzoru ostatních evropských měst využít. Jsem velmi ráda, že to pan ředitel Skalický vidí obdobně a k problematice přistupuje aktivně a s velikým úsilím. Věřím, že se nám společným postupem povede realizovat klíčové projekty, které přinesou další impulz k rozvoji vodní dopravy i ke zkulturnění náplavek.“

Zrychlení a větší efektivitu při řešení nových projektů by měla přinést společná odborná pracovní skupina, která zajistí zejména koordinaci městských a státních investic a pomůže při hledání optimálních řešení projektů jak z pohledu plavby, tak i z pohledu města. Měla by tak vzniknout nová přístaviště a k nim odpovídající prostředí náplavek.

Důležitá je také otázka řešení situace nejpřetíženější plavební komory ve střední Evropě. K tomu nám řekl Jan Skalický: “Plavební komora Smíchov je opravdu extrémně přetížená. Vzhledem k tomu, že při proplavení mají velké lodě přednost, stává se, že malé ve špičce čekají až několik hodin. Nemluvě o kolizních situacích, které vznikají uvnitř komory, kde je dohromady několik velkých a malých lodí najednou. Společným úsilím najdeme řešení. Dnes jsme se shodli na technických předpokladech stavby nové plavební komory v těsné blízkosti té stávající. Tím se situace výrazně zklidní.“

Nová plavební komora bude menší (předpokládaná velikost komory 45 x 6 m) a pomůže lodím překonat Staroměstský jez. K překonání Šítkovského jezu bude sloužit dnes již funkční zdymadlo u Mánesa. Nyní bude předložen návrh do Výboru pro územní rozvoj a vše bude směřováno tak, aby při realizaci mohly být využity i prostředky z fondů EU.

Zdroj: ŘVC ČR

Jednou z variant umístění nové plavební komory a zřejmě jako nejoptimálnější se jeví poloha, kdy nová komora bude přimknuta k severní špičce Dětského ostrova s příjezdem odbočkou ze stávajícího kanálu podél Malostranského nábřeží. Tato varianta je vhodná z vodohospodářského i památkářského hlediska, nikde se výrazně neuplatňuje a je skryta ve stínu Střeleckého ostrova.