Archiv štítku: Přelouč

Boj o plavební kanál u Přelouče v klíčové fázi: rozhodnou motýli

Když už se zdálo, že Ředitelství vodních cest by mohlo získat po patnácti letech povolení vybudovat kanál, přichází velká komplikace. Ochránci přírody navrhli zařadit mezi evropsky významné lokality Slavíkovy ostrovy, přes něž má průplav vést. Pokračování textu Boj o plavební kanál u Přelouče v klíčové fázi: rozhodnou motýli

Rejdaři mluví o konci vodní dopravy, lodí v Česku ubývá

Na počasí jsou rejdaři závislí jako zemědělci. Když zaprší, lodě po Labi projedou. Když ne, s nadsázkou řečeno drhnou o dno. Letos je to zlé, říkají. Lodě většinu času kotvily v přístavech a lidé v oboru mluví o konci vodní dopravy. Rejdaři potřebují stavbu stupně v Děčíně, stát ale místo toho investuje v Přelouči. Pokračování textu Rejdaři mluví o konci vodní dopravy, lodí v Česku ubývá

Zakyslý fanatismus opět blokuje přípravu stupně Přelouč II

Městský úřad v Přelouči dne 21. ledna 2013 zveřejnil odvolání Dětí země a Přátel Slavíkových ostrovů proti územnímu rozhodnutí, které k projektu Plavební stupeň Přelouč II úřad vydal na konci loňského roku. Ani po deseti letech tak není v otázce splavnění Labe do Pardubic definitivně rozhodnuto.

Ing. Jan Skalický, který je pověřen řízením Ředitelství vodních cest ČR k tomu říká: „Vrcholem všeho je zpochybňování celého posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA a souhlasu se zásahem do krajinného prvku s odvoláním na změnu projektu. Přitom změna projektu byla provedena právě na základě požadavku ekologů, aby byla zmenšena plocha zasažená stavbou v oblasti Slavíkových ostrovů.“

Skalický dále dodává: „Opět se setkáváme s jasným příkladem zneužití myšlenky ochrany přírody. Pod záminkou záchrany uměle vybudovaného území, na nějž se samovolně rozšířilo několik chráněných druhů živočichů a rostlin, brání pár jedinců vybudování vodního díla, které odlehčí přetíženým silnicím a umožní využití vodní dopravy. To by mělo vést jak ke zlepšení stavu životního prostředí, tak i k vzniku nových pracovních míst a rozvoji regionu.“ Toho jsou si vědomí i zástupci Pardubického kraje, kteří po vybudování 3 km dlouhého kanálu s plavební komorou volají stále hlasitěji. V plánu je totiž i realizace nákladního přístavu, který umožní ekologicky i ekonomicky výhodnou dopravu zboží a surovin pro významné průmyslové oblasti Pardubicka a Ostravska.

Zdroj: ŘVC ČR

Předseda sdružení Děti Země - Miroslav Patrik, fanaticky promítá podobizny pracovníků ŘVC na obskurním setkání hobby-ekologů.
Předseda sdružení Děti Země - Miroslav Patrik, fanaticky promítá podobizny pracovníků ŘVC na obskurním setkání hobby-ekologů.

Slavíkovy ostrovy

Slavíkovy ostrovy nejsou ostrovem v pravém smyslu slova. Tento název se vžil pro lokalitu historicky vlastněnou panem Slavíkem, která vznikla uměle při regulaci Labe v letech 1907 – 1911 severně od města Přelouče. Prostor je z jihu ohraničen umělým korytem regulovaného Labe, z ostatních stran pak rybníkem vybudovaným rybáři v původním korytě řeky a jeho zasypanou částí. V minulosti bylo významné jejich sportovní a rekreační využití. Dnes je zde možné najít divoké skládky a chátrající a zarůstající zbytky sportovišť. Mezi tím vším si našel své místo k životu modrásek a několik dalších chráněných živočichů a rostlin, o kterých dnes aktivisté tvrdí, že jinde žít nemohou.