Archiv štítku: Rejdař

Brusel upravuje vrakování námořních lodí

Evropský parlament (EP) a státy EU se sjednotily na zákoně o vrakování lodí. Lodě, plovoucí pod vlajkou Evropské unie, musí být sešrotovány na zvoleném místě recyklace, které provádí čisté vrakování a bezezbytkové odstraňování škodlivých látek. Profesní organizace Shipbreaking Platform považuje daná pravidla za slabá, protože se týkají pouze lodí EU. Mohla by vést dokonce k tomu, že rejdaři nechají plout svá plavidla pod vlajkami mimoevropských států. Pokračování textu Brusel upravuje vrakování námořních lodí