Archiv štítku: Rekreační plavba

Nová přístaviště Baťova kanálu

Dnes proběhlo v Napajedlech slavnostní odemykání plavební sezóny 2009. Ředitelství vodních cest ČR při této příležitosti slavnostně předalo plavcům do užívání další dvě nová přístaviště – Napajedla a Kostelany nad Moravou. „Od roku 1998, kdy jsme se začali podílet na obnově Baťova kanálu, jsme vybudovali již devět přístavišť. Do konce letošního roku dobudujeme ještě přístaviště Uherské Hradiště a Napajedla – Pahrbek. Za uplynulých deset let jsme na Baťově kanále proinvestovali 160 mil. Kč. Kromě přístavišť jsme investovali zejména ještě do rekonstrukcí plavebních komor a automatizace jejich provozu. V současné době připravujeme další akce za zhruba 300 mil. Kč, ve kterých jsou zahrnuty i záměry prodloužení splavnosti do Hodonína a Kroměříže.“ řekl Ing. Miroslav Šefara, ředitel Ředitelství vodních cest České republiky.

Baťův kanál je od roku 1995 zařazen Zákonem o vnitrozemské vodní přepravě mezi dopravně významné, využitelné vodní cesty. Dnes je jedním z hlavních turistických lákadel oblasti mezi Kroměříží a Hodonínem. Stále rostoucí obliba vodní turistiky přivádí na téměř 60 km splavné vodní cesty stále více turistů nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.

Ředitelství vodních cest České republiky je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy ČR, zejména k zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách.

Zdroj, více informací o projektu naleznete na http://www.rvccr.cz

Baťův kanál - přístaviště Skalica.
Baťův kanál - přístaviště Skalica.

Práce na splavnění Vltavy dorazily do Českých Budějovic

Koryto řeky bude pod Jiráskovým jezem upraveno prohrábkou tak, aby zde vzniklo obratiště o průměru 50 m se zajištěnou plavební hloubkou 1,6 m. Tato úprava v budoucnu umožní otáčení výletních lodí, které do Českých Budějovic přijedou od Hluboké nad Vltavou. Součástí úprav bude i nový balvanitý skluz řešící přechod z vývaru jezu na plavební hloubku. Práce navazují na již probíhající protipovodňové úpravy koryta Vltavy pod Dlouhým mostem, které provádí Povodí Vltavy, s.p.

Výstavba obratiště lodí je součástí projektu „Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou. Práce na prvním úseku tohoto projektu budou dokončeny tak, aby v plavební sezóně 2011 mohli mezi Hlubokou nad Vltavou a Českými Budějovicemi plout nejen malá plavidla, ale i větší výletní lodě.

Více informací o projektu naleznete na www.rvccr.cz

Vizualizace plavební komory a ochranného přístavu v Českém Vrbném. Foto: ŘVC ČR
Vizualizace plavební komory a ochranného přístavu v Českém Vrbném. Foto: ŘVC ČR