Archiv pro štítek: Splavnění Vltavy

Splavnění horního toku Vltavy – oficiální video

V budoucnu (po dokončení plavebních zařízení na Orlíku a Slapech) pak vznikne souvislá vltavská vodní cesta, napojená díky Labi na celou síť evropských vodních cest. Potenciál rekreační plavby a rodinné rekreace je zde výjimečně vysoký. Nákladní plavbu zde naopak nelze za současných podmínek, s výjimkou speciálních a lokálních přeprav, očekávat. Veškeré informace zveřejněné o tomto projektu na informačním portálu plauba.eu naleznete pod štítkem Splavnění Vltavy. Více informací o projektu naleznete také na stránkách Ředitelství vodních cest ČR.

Video je rozděleno na dvě části, 1. část je spíše o historii a 2. část o aktuálních plánech ŘVC ČR.

Tato videa a v budoucnu mnoho dalších zajímavých záběrů vodních cest, přístavů a lodí naleznete ve Video Blogu – Paluba.eu

Nové přístaviště v Českých Budějovicích se stává skutečností

Investor stavby – Ředitelství vodních cest ČR a dodavatel – akciová společnost HOCHTIEF CZ zahájili další stavbu v okolí Dlouhého mostu v Českých Budějovicích. Zhruba 80 metrů od mostu po proudu Vltavy postaví přístaviště Lannova loděnice, které bude součástí obnovení splavnosti Vltavy. Lodě tak budou mít možnost nejen doplout do samého centra Českých Budějovic, ale i zde přistát. Stavba tak navazuje na výstavbu obratiště pod Jiráskovým jezem, které umožní těmto lodím pohodlné otočení a plavbu zpět směrem na Hlubokou.

Výstavba přístaviště Lannova loděnice je součástí projektu „Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou“. Předpokládaným termínem dokončení přístaviště je prosinec 2009. Práce na prvním úseku tohoto projektu budou dokončeny tak, aby v plavební sezóně 2011 mohly mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou plout nejen malá plavidla, ale i větší výletní lodě.

Projekt „Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou“ významnou měrou podpoří rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji.

Plánované náklady na stavbu přístaviště Lannova loděnice dosáhnou zhruba 20 mil. Kč. Na financování splavnění se výrazně podílí i Evropská unie, která prostřednictvím Operačního programu Doprava přispěje z Evropského fondu pro regionální rozvoj na projekt 85% z celkové částky. Zbylé náklady budou uhrazeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Zdroj, více informací: http://rvccr.cz

Vizualizace plavební komory v Českém Vrbném. Foto: ŘVC ČR
Vizualizace plavební komory v Českém Vrbném. Foto: ŘVC ČR

Modely vodních děl na Vltavě budou k vidění na ČVUT

Ve středu 13.5.2009 od 17 hodin bude mít veřejnost možnost se poprvé seznámit s modelovým výzkumem, který pomáhá při stavbě vodních děl na českých vodních cestách. Celá akce proběhne v prostorách Fakulty stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice. Prohlídky s výkladem a praktickými ukázkami budou organizovány v hodinových intervalech až do 20. hodiny. Vzhledem k omezené kapacitě doporučují pořadatelé zájemcům, aby si své místo předem rezervovali na www.rvccr.cz nebo na telefonním čísle 267 132 801. Vstup zdarma.

V průběhu akce budou mít návštěvníci jedinečnou možnost nahlédnout do laboratoře, kde vznikají modely sloužící hydraulickému výzkumu, a diskutovat s odborníky. „Při řešení složitějších staveb na vodních cestách využíváme spolupráce s odborníky z ČVUT. Výzkum probíhá na modelech plánovaných vodních děl“ řekl tiskový mluvčí Ředitelství vodních cest ČR Václav Straka a dodal „Zájemci uvidí funkční modely vltavského jezu a nové plavební komory v Českém Vrbném u Českých Budějovic včetně ukázek zkoušek s modelovými plavidly.“

Průvodcem po zajímavých ukázkách v laboratořích budou experti z katedry hydrotechniky Fakulty stavební ČVUT. „Veřejnost bude mít možnost se seznámit s modelovým výzkumem, který pomáhá při stavbě vodních děl na českých řekách. Praktické ukázky využití modelů při řešení různých zadání hydraulického výzkumu jsou velmi poutavé a ocení je i laická veřejnost“ uvedl Dr. Ing. Pavel Fošumpaur, pracovník katedry hydrotechniky, Fakulty stavební ČVUT.

Vodní dílo - Střekov / Ústí nad Labem
Vodní dílo - Střekov / Ústí nad Labem

Práce na splavnění Vltavy dorazily do Českých Budějovic

Koryto řeky bude pod Jiráskovým jezem upraveno prohrábkou tak, aby zde vzniklo obratiště o průměru 50 m se zajištěnou plavební hloubkou 1,6 m. Tato úprava v budoucnu umožní otáčení výletních lodí, které do Českých Budějovic přijedou od Hluboké nad Vltavou. Součástí úprav bude i nový balvanitý skluz řešící přechod z vývaru jezu na plavební hloubku. Práce navazují na již probíhající protipovodňové úpravy koryta Vltavy pod Dlouhým mostem, které provádí Povodí Vltavy, s.p.

Výstavba obratiště lodí je součástí projektu „Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou. Práce na prvním úseku tohoto projektu budou dokončeny tak, aby v plavební sezóně 2011 mohli mezi Hlubokou nad Vltavou a Českými Budějovicemi plout nejen malá plavidla, ale i větší výletní lodě.

Více informací o projektu naleznete na www.rvccr.cz

Vizualizace plavební komory a ochranného přístavu v Českém Vrbném. Foto: ŘVC ČR
Vizualizace plavební komory a ochranného přístavu v Českém Vrbném. Foto: ŘVC ČR