Archiv pro štítek: Vodní dílo

Zakyslý fanatismus opět blokuje přípravu stupně Přelouč II

 

Městský úřad v Přelouči dne 21. ledna 2013 zveřejnil odvolání Dětí země a Přátel Slavíkových ostrovů proti územnímu rozhodnutí, které k projektu Plavební stupeň Přelouč II úřad vydal na konci loňského roku. Ani po deseti letech tak není v otázce splavnění Labe do Pardubic definitivně rozhodnuto.

Ing. Jan Skalický, který je pověřen řízením Ředitelství vodních cest ČR k tomu říká: „Vrcholem všeho je zpochybňování celého posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA a souhlasu se zásahem do krajinného prvku s odvoláním na změnu projektu. Přitom změna projektu byla provedena právě na základě požadavku ekologů, aby byla zmenšena plocha zasažená stavbou v oblasti Slavíkových ostrovů.”

Skalický dále dodává: „Opět se setkáváme s jasným příkladem zneužití myšlenky ochrany přírody. Pod záminkou záchrany uměle vybudovaného území, na nějž se samovolně rozšířilo několik chráněných druhů živočichů a rostlin, brání pár jedinců vybudování vodního díla, které odlehčí přetíženým silnicím a umožní využití vodní dopravy. To by mělo vést jak ke zlepšení stavu životního prostředí, tak i k vzniku nových pracovních míst a rozvoji regionu.“ Toho jsou si vědomí i zástupci Pardubického kraje, kteří po vybudování 3 km dlouhého kanálu s plavební komorou volají stále hlasitěji. V plánu je totiž i realizace nákladního přístavu, který umožní ekologicky i ekonomicky výhodnou dopravu zboží a surovin pro významné průmyslové oblasti Pardubicka a Ostravska.

Zdroj: ŘVC ČR

Předseda sdružení Děti Země - Miroslav Patrik, fanaticky promítá podobizny pracovníků ŘVC na obskurním setkání hobby-ekologů.
Předseda sdružení Děti Země - Miroslav Patrik, fanaticky promítá podobizny pracovníků ŘVC na obskurním setkání hobby-ekologů.

Slavíkovy ostrovy

Slavíkovy ostrovy nejsou ostrovem v pravém smyslu slova. Tento název se vžil pro lokalitu historicky vlastněnou panem Slavíkem, která vznikla uměle při regulaci Labe v letech 1907 – 1911 severně od města Přelouče. Prostor je z jihu ohraničen umělým korytem regulovaného Labe, z ostatních stran pak rybníkem vybudovaným rybáři v původním korytě řeky a jeho zasypanou částí. V minulosti bylo významné jejich sportovní a rekreační využití. Dnes je zde možné najít divoké skládky a chátrající a zarůstající zbytky sportovišť. Mezi tím vším si našel své místo k životu modrásek a několik dalších chráněných živočichů a rostlin, o kterých dnes aktivisté tvrdí, že jinde žít nemohou.

Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe opět o něco blíže

 

Protože není plavba na rozdíl od silniční a železniční přepravy zatížená poplatky, očekává ministerstvo konkurenční snižování cen. Výsledkem by mohl být levnější dovoz a vývoz z České republiky, odhad roční úspory je až 4,2 miliardy korun. To potvrzují i velké podniky: „Špičkové výrobky jsou nám k ničemu, pokud je, na rozdíl od naší konkurence, neumíme dostat do světa rychle, levně a přitom bezpečně a ekologicky. Potřebujeme dostatečnou kapacitu dopravních koridorů minimálně z Ostravy, Hradce Králové a Plzně do říčních přístavů v Mělníku a v Bratislavě,” řekl na konferenci “Strojírenství, Doprava” v Ostravě 10. května 2012 generální ředitel Vítkovic Jan Světlík.

Vláda také pověřila ministra dopravy, aby vypracoval ve spolupráci s ministry životního prostředí, zemědělství a pro místní rozvoj do konce roku 2013 komplexní dopravní a environmentální analýzu vodního koridoru D-O-L. Materiál uvádí, že při realizaci této studie je nezbytné brát v úvahu zájmy České republiky na vytvoření odpovídající konkurenceschopné vodní cesty.

Řídící skupina Dunajské strategie EU zařadila dne 3.května 2012 komplexní analýzu vodního koridoru D-O-L mezi projekty infrastruktury vodních cest této strategie, což znamená rozšíření možností financování a podpory ze strany EU a partnerů Dunajské strategie.

Další ze snah o pokročení v přípravách vodního koridoru D-O-L je snaha o jeho zařazení do nového návrhu transevropské dopravní sítě TEN-T. V současné době je sice vodní koridor D-O-L v této dopravní síti zařazen, ale v novém návrhu se s ním zatím nepočítá. Jeho případné nezařazení by znamenalo omezení možností financování jeho příprav a výstavby z fondů EU určených na rozvoj dopravní infrastruktury.

Ve dnech 23. až 24. května se v Hradci nad Moravicí schází stálá Česko-polská pracovní skupina D-O-L, která byla zřízena za účelem příprav vodního koridoru D-O-L. Jedním z významných pokroků této pracovní skupiny po jejím obnovení v roce 2009 byla shoda na novém vedení trasy vodní cesty v prostoru Bohumín – Chalupki.

Tomáš Kolařík – Plavba a vodní cesty o.p.s.

Na tomto místě u obce Nowa Wieś v blízkosti města Kędzierzyn se ukustečnil dne 8. prosince 1939 slavnostní výkop průplavu Odra-Dunaj. Na Hlivický (Gliwický) průplav navazuje širokým ústím 6 km dlouhý úsek průplavu Odra-Dunaj, požívaný jako odbočka přístavu chemického kombinátu v Kędzierzynu.
Na tomto místě u obce Nowa Wieś v blízkosti města Kędzierzyn se ukustečnil dne 8. prosince 1939 slavnostní výkop průplavu Odra-Dunaj. Na Hlivický (Gliwický) průplav navazuje širokým ústím 6 km dlouhý úsek průplavu Odra-Dunaj, požívaný jako odbočka přístavu chemického kombinátu v Kędzierzynu.
Foto: Jaroslav Kubec, prostřednictvím Wikimedia Commons