Archiv štítku: Vodní doprava

3. kolo výzvy pro předkládání žádostí v rámci podpory modernizace plavidel

Vyhlášení 3. kola výzvy programu modernizace plavidel zahrnuje všechny 3 podprogramy s celkovým objemem veřejné podpory 84 000 000 Kč. Podprogram 1 je zaměřen na pořízení nízkoemisních pohonných jednotek a pomocných agregátů (s finančním objemem veřejné podpory ve výši 40 000 000 Kč), podprogram 2 na modernizaci plavidel za účelem zvýšení multimodality (pořízení odlehčených stohovacích krytů nákladového prostoru, zvýšení jícnů, přepravní rámy na osobní automobily) s finančním objemem veřejné podpory ve výši 20 000 000 Kč a podprogram 3 bude zahrnovat modernizace vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy (dovybavení plavidel příďovým dokormidlovacím zařízením, výměna obšívek, zhotovení ocelových podlah nákladových prostorů, vybavení radarovým zařízením, vybavení autopilotem) s finančním objem veřejné podpory ve výši 24 000 000 Kč. Uvedené finanční částky jsou plánovány pro 3. kolo výzvy a realizace projektů musí skončit nejpozději do 31. prosince 2013.

Maximální míra veřejné podpory bude činit 49 % způsobilých výdajů. Celková míra veřejné podpory se skládá z prostředků veřejných rozpočtů ČR (15 % celkové veřejné podpory) a z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj ERDF (tvoří zbývajících 85 % veřejné podpory). Podíl soukromých prostředků tedy musí činit alespoň 51 %. Jednou z podmínek programu je přitom zvýhodnění těch žádostí, které požadují nižší podíl veřejné podpory. Příjemci podpory mohou být vlastníci nebo provozovatelé plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy, jejichž plavidla jsou vedena v plavebním rejstříku České republiky bez ohledu na státní příslušnost provozovatele. Bližší údaje jsou uvedeny na www.opd.cz/cz/plavidla

Zdroj: www.mdcr.cz

Ministerstvo dopravy ČR

Vlámská vláda spustila nový portál říční informační služby

RIS je zkratka pro River Information Services (říční informační služba). Jedná se o balíček různých služeb, který má optimalizovat přepravní proces, zlepšovat bezpečnost a zvyšovat efektivitu dopravy. RIS je komunikační prostředek pro výměnu informací mezi provozovateli a uživateli vodních cest.

Adresa nového portálu: ris.vlaanderen.be

Základní cíle RIS

  • Zvýšení bezpečnosti vnitrozemské plavby. RIS přispívá ke zkvalitnění záchranných operací a umožňuje průběžný monitoring dopravní situace na vodní cestě včetně přepravy nebezpečného zboží.
  • Zvýšení efektivnosti vodní dopravy. RIS pomůže optimalizovat řízení přepravního řetězce snazší výměnou informací mezi loděmi, plavebními stupni a přístavy.
  • Lepší využití možností vodní cesty na základě kvalitnějších informací o aktuálních plavebních podmínkách.
  • Ochrana životního prostředí plynoucí z dostatečné informovanosti při řešení kalamitních situací.

V České republice byl systém Říčních informačních služeb implementován prostřednictvím projektu „Telematický systém vodní dopravy na labsko-vltavské vodní cestě“ a funguje na stránkách Labskovltavského dopravního informačního systému LAVDIS – www.lavdis.cz

Zdroj: ris.vlaanderen.be, www.rvccr.cz

Nový portál RIS
Nový portál RIS