SÄCHSISCHEN BINNENHÄFEN OBERELBE GMBH

Přístavy na horním Labi zaznamenali manipulační rekord

Přístavy na horním Labi sdružené pod společností Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) se mohou ohlédnout za nejlepším výsledkem manipulace od roku 1990.

V přístavech bylo odbaveno celkem 3,16 milionu tun zboží – to je o 19,7 % více než v předchozím roce a o 3,1 % více než rekordní obrat z roku 2019.

Do sítě vnitrozemských přístavů SBO patří:

  • Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO)Dresden, Riesa, Torgau, Mühlberg
  • Česko-saské přístavy s.r.o. (CSP) – Děčín, Lovosice
  • Industriehafen Roßlau GmbH (IHR) – Dessau-Roßlau

Odbavený náklad v roce 2021 (v tunách):

říční loděvlakysilniční vozycelkem
SBO GmbH43.624962.3361.276.9062.282.866
CSP s.r.o.11.078188.127287.635486.840
IHR GmbH21.967107.634256.441386.042
celkem76.6691.258.0971.820.9823.155.748

Nový rekordní výsledek byl dosažen v železniční nákladní dopravě, kde celkovým počtem 1,26 milionu tun přepraveného zboží zaznamenal přístavní svaz oproti roku 2020 výrazný nárůst o 65,8 %.

TrailerPort odbaví 12 vlaků týdně

K tomuto zvýšenému výsledku významně přispěl takzvaný TrailerPort v Alberthafen Dresden. V roce 2021 zde bylo ze silnice na železnici naloženo více než 24 000 přívěsů (návěsů) o objemu kolem 500 000 tun. Přívěsy provozuje společnost LKW Walter Internationale Transportorganisation AG se sídlem v Rakousku.

Alberthafen Dresden-Friedrichstadt. Přístavy na horním Labi zaznamenali manipulační rekord.
Alberthafen Dresden-Friedrichstadt. Foto: ©SBO GmbH

Momentálně je v TrailerPort Alberthafen Dresden odbaveno 12 vlaků týdně. Od pondělí do neděle a ve třísměnném provozu, jezdí vlaky na trasách Drážďany – Rostock – Drážďany a Drážďany – Curtici (RO) – Drážďany. V roce 2022 mají být přidány další dvě trasy, jedna v rámci Německa a jedna mezinárodní.

Aby bylo možné vyrovnat se s rostoucí poptávkou po železniční dopravě a přesuny dopravy, plánuje SBO výstavbu nového Portu pro přívěsy na jižní straně přístavu v Drážďanech. To znamená, že v budoucnu půjde manipulovat až s 50 000 přívěsy ročně. Investici ve výši cca 3,4 milionu eur bude SBO financovat z vlastních prostředků .

Pandemie ovlivnila přístavy i lodní dopravu

Tři saské přístavy Drážďany, Riesa a Torgau (SBO) dosáhly druhého nejlepšího výsledku od roku 1990 s 2,28 mil. tun odbaveného zboží. To odpovídá nárůstu o 22 % oproti předchozímu roku. I zde se zvláště výrazně zvýšila manipulace s vozy, a to o 80,3 % ve srovnání s rokem 2020. Pokles v lodní dopravě související s korona-pandemií (-31,8 %) byl ale plně kompenzován přesunem zboží na železnici.

Také manipulace s kontejnery v přístavu Riesa se v roce 2021 musela potýkat s globálními dopady pandemie. Celkem bylo odbaveno 31 703 TEU (kontejnerových jednotek), což je pokles o 4 727 TEU (-13 %) oproti předchozímu roku. Kontejnery jsou přepravovány dvakrát týdně říční lodí a pětkrát týdně vlakem AlbatrosExpress mezi Riesou a Hamburkem/Bremerhavenem.

Po Labi šlo přepravit nadrozměrné kusy

V roce 2021 bylo Labe splavné téměř nepřetržitě, takže v přístavech Drážďany a Lovosice bylo možné naložit četné těžké a nadrozměrné náklady, jako jsou turbíny, transformátory, motory a generátory. Přesto se překlad nákladu na říční lodě v hornolabských přístavech snížil o 31,6 % na téměř 77 000 tun. Hlavním důvodem je posun v logistických řetězcích v důsledku pandemie, kdy výrazně poklesla lodní přeprava v konvenční oblasti (hromadné a volně ložené zboží). Tento jev se netýká pouze labských přístavů, ale lze jej pociťovat téměř ve všech vnitrozemských přístavech v Německu a Evropě a bude v závislosti na průběhu pandemie pokračovat, dokud se logistické řetězce nestabilizují.

České přístavy také dosáhly růstu

Pozitivně se vyvíjely i dva české přístavy Děčín a Lovosice (CSP) a průmyslový přístav Roßlau (IHR) v Sasku-Anhaltsku. Odbavení zboží zde vzrostlo o 18,5 % (CSP) a 8,3 % (IHR). Ke zvýšenému výsledku významně přispěla zejména nákladní železniční doprava. Přístavy Děčín (+49,7 %), Lovosice (+14,9 %) a Roßlau (+43 %) dokázaly výrazně zvýšit vozovou průchodnost. Přepravované zboží zahrnovalo ocelové výrobky, sójový šrot, hnojiva a obilí.

Zdroj: binnenhafen-sachsen.de