Štětí - nové veřejné přístaviště pro malá plavidla otevřeno

Štětí – nové veřejné přístaviště pro malá plavidla otevřeno

Na Labi ve Štětí otevřelo Ředitelství vodních cest ČR nové veřejné přístaviště pro malá rekreační plavidla. Bude zde možné na 48 hodin zdarma zakotvit loď.

„Veřejné přístaviště pro 12 malých plavidel o délce do 20 m jsme vybudovali na pravém břehu Labe v těsné blízkosti centra Štětí. Další město tak otevíráme turistům putujícím po vodní cestě,“ říká Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR, které přístaviště bude provozovat, a dodává: „Letos se jedná již o čtvrté nové přístaviště pro malá plavidla na Labi. Za čtrnáct dní otevřeme ještě další přístaviště v Poděbradech. Jsem rád, že se nám podařilo letos významným způsobem zlepšit infrastrukturu pro rekreační plavbu a začíná se tak na Labi rýsovat souvislá síť veřejných přístavišť.“

Molo ve Štětí je konstruováno jako pevné ocelové s dřevěnou palubou

Nové veřejné přístaviště pro 12 malých plavidel o délce do 20 m se nachází na pravém břehu Labe v těsné blízkosti centra Štětí.
Nové veřejné přístaviště pro 12 malých plavidel o délce do 20 m se nachází na pravém břehu Labe v těsné blízkosti centra Štětí.

Molo ve Štětí je konstruováno obdobně jako v nedaleké Roudnici nad Labem jako pevné ocelové s dřevěnou palubou a je vybaveno 6 šikmými výložníky, u kterých se mohou plavidla vyvazovat. Celé molo má délku 62,4 m a počítá se s jeho zatápěním už na úrovni pětileté vody. Výložníky jsou plovoucí a sklopné, což zajistí jejich bezpečnou polohu v případě povodní. K molu není přiveden vodovod, tři odběrné sloupky tak budou zajišťovat pouze připojení na elektrickou energii. Její čerpání bude možné pomocí přístavní karty ŘVC ČR. Přístup na molo je bezbariérový a zajišťuje jej čtyřmetrová přístupová lávka. Město Štětí zároveň vybudovalo přístupový chodník po břehu.

Stavba je založena na svislých nosných ocelových sloupcích, které jsou kotveny do říčního dna přes železobetonové piloty. „Jde o další z několika staveb přístavišť, které pro Ředitelství vodních cest aktuálně provádíme. Tato stavba proběhla v porovnání s ostatními kompletně ze břehu a bez významných komplikací,“ říká Jan Šlajs, ředitel divize 6 společnosti Metrostav, a.s., která stavbu realizovala.

Stavební náklady ve výši 25 mil. Kč bez DPH financoval Státní fond dopravní infrastruktury.

Zdroj: www.rvccr.cz