Zdymadlo IJmuiden - Nizozemí

zdymadlo

Zdymadlo je souhrnný název pro objekty způsobující zvýšení (zdýmání, od vzedmutí) vodní hladiny a umožňující převést plavidla mezi horní a dolní hladinou.

Kromě jezu jsou jeho součástí další stavby jako plavební komora, rybí přechod, malá vodní elektrárna či objekty na odběr vody. Jde o technické zařízení fungující na principu spojených nádob.

Zdroj: cs.wikipedia.org