Přístaviště osobních lodí v Ústí nad Labem – Vaňově čeká generační obnova

Přístaviště osobních lodí v Ústí nad Labem – Vaňově čeká výměna

Přístaviště osobních lodí v Ústí nad Labem – Vaňově čeká generační obnova. V neděli 23. srpna 2020 přistane u starého můstku poslední loď na své plavbě z Litoměřic.

Během následujících dvou dnů Ředitelství vodních cest ČR nainstaluje nový plovoucí můstek a ve středu ráno 26. srpna 2020 od něj vypluje první linková loď směrem na Nučnice. Během roku 2021 bude u můstku doplněno nové kotvení, připojení lodí na elektrickou energii a pitnou vodu a společně s městem Ústí nad Labem se celý prostor přilehlé autobusové zastávky promění na moderní dopravní terminál.

Původní můstek osobní lodní dopravy v Ústí nad Labem – Vaňově, odkud pravidelně vyplouvají lodě na linkách Ústeckého kraje do Litoměřic i Roudnice nad Labem, je na konci své životnosti.

„Zajištění kvalitní veřejné sítě přístavišť pro linkovou osobní vodní dopravu je jednou z priorit ministerstva dopravy na vodních cestách a proto původní můstek, který zajišťovalo město, nyní Ředitelství vodních cest ČR nahrazuje můstkem novým jednotné koncepce aplikované na celém dolním Labi. Obdobný můstek s plachtou designu atelieru architekta Patrika Kotase slouží už 7 let v centru města,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR.

„Věřím, že nový můstek ve Vaňově bude tvořit důstojné zázemí pro tisíce cestujících lodní dopravy plující po hladině Střekovského zdymadla Českým Středohořím,“ dodal. Dvě výškové úrovně nástupních ploch umožní bezpečný nástup a výstup cestujících z různých druhů osobních lodí délky až 110 m.

Lodní doprava je pro město významná nejen pro pravidelnou přepravu osob, ale i pro turistiku. Jsem rád, že se podařilo obnovit můstek, který tak bude dál sloužit pro komfortnější vodní dopravu. Cestující pak jistě ocení novou podobu zastávky autobusů, kterou přebuduje město Ústí nad Labem. Dočká se velké čekárny, bezbariérového nástupiště a pohodlného chodníku směrem k lodi. Vznikne zde tak opravdový přestupní terminál mezi vodní a městskou hromadnou dopravou,“ doplnil primátor statutárního města Ústí nad Labem Petr Nedvědický.

Během roku 2021 bude u můstku vybudováno nové kotvení u břehu, které umožní jeho bezpečné setrvání na místě i za největších povodní na řece. Novinkou se stanou přípojky elektrické energie a pitné vody pro zásobování osobních lodí, stojících u můstku. Nebudou tak závislé na vlastním palubním elektrickém agregátu a pohodlně si před vyplutím doplní své tanky čerstvou pitnou vodou.

Stavbu nového můstku realizuje firma Labská strojní a stavební společnost s r.o. s náklady 5,4 mil. Kč, které jsou financovány z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

V letošním roce zahájí Ředitelství vodních cest ČR na Labi výstavbu dalších 9 veřejných přístavišť pro osobní lodě i pro malá rekreační plavidla, z nichž 4 budou v Ústeckém kraji. Naváže tak na 6 veřejných přístavišť postavených v minulosti kromě centra Ústí nad Labem také v Dolních Zálezlech, Libochovanech, Lovosicích, Nučnicích a v Libotenicích, kde pravidelně přistávají lodní linky Ústeckého kraje.

Zdroj: www.rvccr.cz