Labe

Labe je jednou z největších řek a vodních cest Evropy, pramení v České republice, protéká Německem a ústí do Severního moře. Jeho celková délka je 1094 km.