Přístaviště - Ústí nad Labem, Vaňov

Na pravou míru – Nové přístaviště osobních lodí v Ústí nad Labem–Vaňově je pro velké lodě optimální

Ústecký deník ve svém článku „Vaňov dostane nový přístav a zastávku“ publikovaném 21. srpna 2020 uvedl zavádějící názory, že nový můstek je moc malý a nevhodný pro přistávání velkých lodí.

V článku zazněly nepravdivé údaje o vlastnostech přístaviště údajně vyslovených citovanými osobami, aniž by byl dán prostor Ředitelství vodních cest pro uvedení správných informací.

V Ústí nad Labem – Vaňově je instalován nový přístavní můstek šířky 4 m (v článku je uváděno 2 – 3 m) a délky 10 m s konstrukcí, která byla převzata z můstků běžně užívaných ve Spolkové republice Německo na významných vodních cestách sloužících i pro největší osobní lodě délky 110 m. Přístupová lávka má volnou šířku 1,5 m a plně tak vyhovuje pro přístup i osobám na vozíku a s dětskými kočárky.

Stejná konstrukce mol už 6 let funguje na veřejných přístavištích Ředitelství vodních cest ČR v Dolních Zálezlech, Libochovanech, Lovosicích, Libotenicích i v centru Ústí nad Labem.

„Vzhledem ke skutečnosti, že v novinovém článku jsou zmiňována plavidla naší společnosti [POSEIDON nebo PORTA BOHEMICA], považujeme za nezbytné v této souvislosti sdělit, že s přístavišti tohoto typu v Lovosicích, v Ústí nad Labem a v Libochovanech, která již několik let provozně využíváme, zatím nemáme žádné negativní zkušenosti,“ uvádí Labská plavební společnost s.r.o., provozující zde linkovou osobní dopravu.

Kapitán největší české kabinové lodě Jan Hamza dodává „Loď FLORENTINA zatím využila tento typ přístavního můstku pouze v lokalitách Dolní Zálezly a v Libochovanech. Obě dvě přístavní zařízení jsou pro loď Florentina vyhovující jak co se týče parametrů, tak i užitnosti. Pokud budou i v dalších lokalitách současně na břehu osazeny vázací prvky, tak abychom při délce naší lodě (80 m) mohli plavidlo uvázat i na břehu, nevidíme jakýkoli nedostatek.“ Ředitelství vodních cest ČR k lokalitě ve Vaňově dodává, že během roku 2021 bude na místě instalováno nové kotvení můstku včetně břehových vázacích kruhů.

Pro přístavní molo bylo 20.8.2020 Státní plavební správou jako plavebním úřadem vydáno osvědčení plovoucího zařízení a je tak plně schopné bezpečného provozu.

Zdroj: www.rvccr.cz