Archiv štítku: ŘVC ČR

Nové digitální mapy pro plavbu v České republice

Praha, 4. ledna 2022 – Nová generace navigačních plavebních map přináší uživatelům vodních cest vyšší úroveň informovanosti o stavu Labsko-vltavské vodní cesty a aktuálních provozních informacích včetně hloubkových dat pro úsek Labe mezi státní hranicí a plavební komorou Střekov. Plynule navazují na totožný systém map vydávaný v Německu. Významně tak ulehčují plavbu a zvyšují její bezpečnost. Zájemci si je nyní mohou bezplatně stáhnout prostřednictvím webového portálu Labsko-vltavského dopravního informačního systému www.LAVDIS.cz a zobrazovat ve svém palubním prohlížeči map Inland ECDIS.

Pokračování textu Nové digitální mapy pro plavbu v České republice

Realizace bělovské plavební komory na Baťově kanálu má zelenou

Ředitelství vodních cest ČR 22. prosince 2010 oficiálně obdrželo souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí k investičnímu záměru „Plavební komora Bělov“. Výstavba plavební komory a úprava plavební dráhy jsou základním předpokladem k prodloužení vodní cesty do Kroměříže, kde bude vybudováno i koncové přístaviště.

Pokračování textu Realizace bělovské plavební komory na Baťově kanálu má zelenou