Výstava: Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty

Unikátní výstava: Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty

Až do 10. 31. ledna může veřejnost navštívit unikátní výstavu „Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty“, která probíhá v atriu Fakulty stavební ČVUT v Praze.

PRODLOUŽENO
- do 31. 1. 2023, v pracovní dny od 9 do 18h.
Sledujte web výstavy: www.lvvc.cz

Expozice zahrnující výstavní panely, interaktivní model zdymadlajezem, velkoplošnou obrazovku s videoprojekcí časoprostorového vývoje vodní cesty, model plánovaného plavebního stupně Děčín a kiosek s webovou aplikací www.lvvc.cz mapuje historii a vývoj 324 kilometrů dlouhé vodní cesty od počátku 19. století.

Výstava vznikla pod vedením doc. Pavla Fošumpaura z Fakulty stavební ČVUT v Praze, Katedry hydrotechniky, v rámci projektu „Dokumentace a prezentace technického kulturního dědictví na Labsko-vltavské vodní cestě“.

Vodní díla mají výjimečnou historii a celospolečenským význam

Projekt popisuje celkem 34 vodních děl. Na obrázku vodní dílo Ústí nad Labem-Střekov.
Projekt popisuje celkem 34 vodních děl. Na obrázku vodní dílo Ústí nad Labem-Střekov.

Výstava mapuje Vltavskou vodní cestu od slapské přehrady po Mělník a Labskou vodní cestu od Pardubic po státní hranici s Německem. V atriu Fakulty stavební ČVUT se na několika desítkách panelů představuje mapa, historie i víceúčelový charakter této vodní cesty.

Návštěvníci se tu seznámí i s tím, jak probíhala její modernizace, jak se zde využívá vodní energie, jaké veřejné přístavy lze na ní nalézt, a obeznámí se i s osobnostmi, které se podílely na vzniku této vodní cesty a objektech na ní stojícími. Blíže tu je popsáno celkem 34 vodních děl, pozornost je věnována také regulačním úpravám na dolním úseku Labe a děti i dospělé určitě zaujme funkční vzorek zdymadla.

„Smyslem výstavy je upozornit na existenci jedinečného souboru vodních děl s výjimečnou historií a celospolečenským významem a prohloubit zájem o technické vzdělávání, které má u nás hlubokou tradici,“ říká vedoucí projektu doc. Pavel Fošumpaur z Fakulty stavební ČVUT. „Přestože jejich základním účelem je zajištění plavebních podmínek na vodní cestě, vybudovaný soubor objektů slouží dodnes dle původních plánů také pro řadu dalších účelů. Patří sem například ochrana před povodněmi, zásobování vodou, využití obnovitelné vodní energie i rekreace. Řada objektů na Labsko-vltavské vodní cestě tvoří součást národního fondu nemovitého kulturního dědictví a některé objekty mají statut kulturních památek,“ dodává doc. Pavel Fošumpaur.

Součástí projektu je obsáhlá webová aplikace

Součástí projektu je také webová aplikace Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty, jež byla týmem odborníků představena v roce 2020. Aplikace dokumentuje existující technické historické objekty na této vodní cestě a jejich stavební a technologické prvky a zpřístupňuje je veřejnosti. Zároveň nabízí tipy na turistické zajímavosti v okolí řek, v animaci představuje časový vývoj moderních úprav vodní cesty od konce 19. století až do současnosti, je vybavena slovníkem odborných pojmů a nadšenci historie se v ní mohou seznámit s množstvím digitalizovaných historických dokumentů, map a výkresů. Aplikace je dostupná na www.lvvc.cz.

Kde a kdy výstavu navštívit

Expozice na panelech.
Expozice na panelech.

Výstava probíhá v atriu Fakulty stavební ČVUT v termínu 8. 11. 2022 – 10. 1. 2023, je přístupná volně a zdarma v pracovních dnech od 9:00 do 18:00 hodin. Její součástí budou i komentované prohlídky.

Více informací na fsv.cvut.cz a lvvc.cz.