Kolize lodí na kanálu Amsterdam-Rýn, může jít o alkohol

Kolize lodí na kanálu Amsterdam-Rýn, může jít o alkohol

Kolize lodí na kanálu Amsterdam-Rýn se stala v noci v pondělí 14. března. Jedna z lodí zůstala napříč kanálu. Podle svědků způsob plavby ukazuje na alkohol.

Ke srážce lodí došlo poblíž města Nieuwegein. Kapitán, který přijížděl ze směru od města Abcoude narazil do jiné lodi, což způsobilo, že se vzpříčila přes celou šířku kanálu.

Kapitán, který srážku způsobil, pokračoval ale se svou lodí dál. Po předchozích marných pokusech se ho podařilo kontaktovat až na úrovni ulice Overeindseweg. V těchto místech odstavil loď ke břehu a podrobil se vyšetření na přítomnost alkoholu a drog. Nehodu a samotné chování kapitána při plavbě dále vyšetřuje policie.

Podle přihlížejících svědků se totiž kapitán po kanálu plavil jako „míček ve hře pinball“.

Kolize lodí na kanálu Amsterdam-Rýn byla předmětem velkého vyšetřování.
Kolize lodí na kanálu Amsterdam-Rýn byla předmětem velkého vyšetřování.

Kanál Amsterdam-Rýn tvoří klíčové spojení mezi amsterdamským přístavem a průmyslovou oblastí Porúří v Německu. Je zde značný provoz, který znamená zvýšené riziko kolizí.

V loňském roce se jedno říční plavidlo málem potopilo u zdymadla Princess Beatrix. V roce 2020 musela vodní policie zasáhnout kvůli spícímu kapitánovi a probudit ho světelnými signály a sirénou.

Hodně diskutovaný incident se odehrál v roce 2018. U města Breukelen málem skončilo rekreační plavidlo pod kontejnerovou lodí. Nehoda, která byla dokonce nafilmována, skončila naštěstí dobře. Kapitán kontejnerové lodi vyvázl jen s pokutou. Plul totiž se sníženou kormidelnou, a proto neměl dostatečně volný výhled. I když došlo k velkým škodám, zraněný nikdo nebyl. Nizozemský správní úřad vodních cest Rijkswaterstaat poté doporučil rekreačním plavcům, aby si raději volili alternativní trasy, jako řeku Vecht nebo kanál Merwede.

Takto poškozené skončilo rekreační plavidlo po kolizi s kontejnerovou lodí.
Takto poškozené skončilo rekreační plavidlo po kolizi s kontejnerovou lodí.

Za kolize lodí může špatná komunikace a nedostatečné znalosti kapitánu

Lidský faktor je příčinou 70 až 80 procent nehod vnitrozemských plavidel, podle velké studie společnosti Intergo. Například mezi kapitány je stále více jazykových problémů. Němčina je tradičně oficiálním jazykem, ale vzhledem k rostoucí internacionalizaci v tomto sektoru by se z ní měla stát angličtina, to alespoň tvrdí zainteresované profesní organizace.

Roli hraje nejen špatná komunikace, ale i špatná řemeslná zručnost, únava, stres nebo specifické situace na vodních tocích, říkají vědci. Intergo dává několik doporučení, včetně zlepšení školení a věnování větší pozornosti pravidelnému opakovacímu školení.

Svou roli hraje i automatizace. V minulosti byl kormidelník dlouhá léta u stejného kormidla. Znal příslušnou kormidelnu a systémy. V kormidelnách, ovládacích prvcích a displejích je nyní malá nebo žádná jednotnost. To je problém zejména nyní, kdy se na vnitrozemských plavidlech již neplaví pouze tradiční plavecké rodiny. Dochází ke stále většímu počtu provozních směn a zejména střídání personálu.

Podle úřadu na sebe musí brát kapitáni jednoduše ohledy

Samotný úřad Rijkswaterstaat nevidí přímou souvislost mezi nehodami například na kanálu Amsterdam-Rýn a lidskou chybou. „Svou roli samozřejmě hraje i lidské chování, ale kromě toho například počasí, stav vody, plovoucí předměty nebo prostě smůla či poruchy,“ říká mluvčí.

Expanze v lodní dopravě v současnosti nepředstavuje žádnou hrozbu pro bezpečnost kanálu Amsterdam-Rýn, říká Rijkswaterstaat. „Není to aktuálně téma k řešení. Pro počet lodí, které nyní tuto frekventovanou trasu využívají je kapacita dostatečná. Situaci samozřejmě pravidelně sledujeme. Musíme také kontrolovat, zda například dno a břehy zůstávají neporušené.“

Rijkswaterstaat také zmiňuje, že jak se lodě zvětšují a počet lodí roste, je třeba věnovat ještě větší pozornost například míjení – sacímu efektu – a rychlosti plavby. „Musíme na sebe v některých okamžicích, kdy je rušněji, brát jednoduše ohledy. A to určitě vyžaduje dostatečné schopnosti při řízení a také přizpůsobivost situaci,… ale to sami kapitáni jistě vědí.“

Přívoz již tvoří pro provoz na kanálu velké riziko

Za rizikový se také považuje i přívoz pro cyklisty a pěší mezi obcí Nieuwer Ter Aa a městem Breukelen. Rijkswaterstaat chce trajektovou dopravu postavit mimo provoz. „Rizika se jen zvyšují,“ napsal ministr Mark Harbers na začátku tohoto měsíce po parlamentních dotazech na možné zmizení trajektu. Zmínil skutečnost, že od února 2020 v důsledku otevření 3. plavební komory Princess Beatrix v Nieuwegeinu plují po kanálu stále větší lodě. Ministr také zmínil nehodu na kanálu v roce 2010. Kapitán přívozu byl zabit po srážce s vnitrozemským plavidlem.

Zdroj: www.rtvutrecht.nl