Archiv štítku: Podjezdná výška

Na plavebním kanále Troja – Podbaba v Praze zahájeny práce na zvýšení dvou mostů

Ředitelství vodních cest ČR zahájilo modernizaci dvou mostů na pražském plavebním kanále Troja – Podbaba. Most bývalé polní dráhy a silniční most využívaný pro obsluhu Ústřední čistírny odpadních vod budou v průběhu roku zvýšeny tak, aby pod nimi mohly proplout i sedm metrů vysoké lodě.

Pokračování textu Na plavebním kanále Troja – Podbaba v Praze zahájeny práce na zvýšení dvou mostů