Kanál Troja-Podbaba. Nýtovaná replika mostu je už na místě

Kanál Troja-Podbaba. Nýtovaná replika mostu je už na místě

Věrná replika historického mostu bývalé polní dráhy přes pražský plavební kanál Troja-Podbaba je na svém místě. Přesun konstrukce z Mělníku proběhl po vodě.

Usazování repliky mostu polní dráhy přes pražský kanál Troja-Podbaba.
Usazování repliky mostu polní dráhy přes pražský kanál Troja-Podbaba.
Přesun ocelové konstrukce z přístavu Mělník proběhl celý po vodě.
Přesun ocelové konstrukce z přístavu Mělník proběhl celý po vodě.

Projekt ŘVC ČR – Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě, má za sebou další úspěšný úkon. Tím je osazení repliky původního mostu zpět na spodní stavbu zvýšenou pro proplouvání lodí výšky až 7 m.

Původní most tvořila ocelová nýtovaná konstrukce a byl využíván pro polní dráhu z historické čistírny odpadních vod. Již dlouhá léta byl mimo provoz. Nyní je součástí Staré čistírny odpadních vod a od roku 2010 národní kulturní památkou (v roce 2016 byl budově udělen certifikát „kotevní bod organizace Evropské cesty průmyslového dědictví“ (ERIH))

Původní most polní dráhy přes kanál Troja-Podbaba byl příliš poškozený korozí

Snášení původního mostu polní dráhy přes kanál Troja-Podbaba s podjezdnou výškou 5,1 m.
Snášení původního mostu polní dráhy přes kanál Troja-Podbaba s podjezdnou výškou 5,1 m.
Původní ocelová konstrukce mostu polní dráhy s patrným poškozením korozí.
Původní ocelová konstrukce mostu polní dráhy s patrným poškozením korozí.
Replika mostu  byla vyráběna v dílnách v Novinách pod Ralskem firmou Aerolux.
Replika mostu byla vyráběna v dílnách v Novinách pod Ralskem firmou Aerolux.

Po jeho demontáži 7. dubna 2021 bylo zjištěno podstatně rozsáhlejší korozní poškození, než předpokládal původní průzkum provedený během projektování. Byl tedy proveden druhý průzkum, na základě kterého projektant navrhl výrobu věrné repliky mostu, za použití nových materiálů, nových postupů protikorozní ochrany, ale s použitím původní technologie spojování – nýtování.

Replika byla vyráběna v dílnách v Novinách pod Ralskem. Na nýtování bylo použito téměř 14 tisíc nýtů, které si firma Aerolux sama vyráběla. Z Novin pod Ralskem byla mostní konstrukce po částech dovezena do přístavu Mělník k finální kompletaci. Smontovaná konstrukce pak byla naložena na loď a dovezena do pražské Troje po vodě. Přímo z lodi ji pak do finální polohy usadily 2 mohutné mobilní jeřáby zajištěné firmou APB – Plzeň.

Nové mostní pole umožní lepší převedení povodňových průtoků

Stavba nového mostního pole.
Stavba nového mostního pole.

V rámci prací na staveništi bylo vytvořeno nové mostní pole a tím vznikl rozšířený inundační prostor pro lepší převedení povodňových průtoků. Dále bylo provedeno navýšení pravobřežní opěry a provádí se zvýšení levobřežní nájezdové rampy na most. Pro možnost zvýšení nájezdové rampy je vybetonováno několik opěrných zdí.

Následně budou na navýšenou nájezdovou rampu vráceny koleje úzkorozchodné dráhy pro budoucí možnost pojezdu důlního vláčku.

Rekonstrukcí prochází i souběžný silniční most, který zajišťuje přístup do Ústřední čistírny odpadních vod. Další práce na obou mostech zaberou ještě několik měsíců a celý projekt bude dokončen v listopadu letošního roku.

Celkový pohled na přemostění u Ústřední čistírny odpadních vod.
Celkový pohled na přemostění u Ústřední čistírny odpadních vod.

Projekt je financován Státním fondem dopravní infrastruktury. Stavbu realizuje firma SMP CZ.

Akce je součástí projektu „Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě“

Cílem celého projektu je odstranění úzkých míst na Labsko-vltavské vodní cestě, konkrétně zajištění podjezdné výšky 7 m pro osobní i nákladní plavidla na Vltavské vodní cestě z Mělníku až do Prahy. Podjezdní výška pod mostními objekty na Vltavské vodní cestě v úseku Mělník – Praha (Holešovice), dosahovala pouze 4,5 m.

Pražský plavební kanál Troja-Podbaba, který byl vybudován na přelomu 19. a 20. století, kříží tři propojení s Císařským ostrovem. Ani jedno však svou podjezdnou výškou nevyhovovalo parametrům moderní vodní cesty. Most bývalé polní dráhy původně sloužil dopravě kalů z historické čistírny odpadních vod na kalové pole na Císařském ostrově pro jejich odvodnění. Podjezdná výška tohoto mostu dosahovala před rekonstrukcí 5,1 m.

Součástí projektu „Zvýšení parametrů Vltavské vodní cesty“, patří i modernizace plavební komory Štvanice, modernizace plavební komory Hořín vč. horní a dolní rejdy, modernizace mostů na plavebním kanále Vraňany-Hořín a zvýšení ponorů.

Zdroj: www.rvccr.cz