"Čepslo" bylo založeno již před 100 lety, v červnu 1922

„Čepslo“ bylo založeno již před 100 lety, v červnu 1922

Firma s názvem Československá plavební akciová společnost Labská, Praha (ČPSL), byla založena 13. června 1922. Založila ji Československá republika a několik bank.

Versailleská smlouva prohlásila po ukončení I. světové války Labe za mezinárodní řeku. Před válkou se lodní dopravou zboží na řece zabývala Rakouská severozápadní paroplavební společnost, její lodě a labské přístavy se staly základem nové československé společnosti.

Stát do firmy vložil plavidla, která získal z válečných reparací

Úkolem nové společnosti byla doprava zboží a lidí po vodě a také stavba a opravy lodí. Stát do firmy vložil plavidla, která získal z válečných reparací. Celkem 314 lodí různých typů včetně důležitých parníků a nákladních člunů.

Řetězový parník ČPSL Č. VI. (původně No. 6.) v Děčíně u nábřeží s kancelářemi společnosti VEG (Verainigte Elbe Gesellschaft), která před vznikem ČPSL organizovala plavební provoz lodí převzatých čs. státem. Německé rejdařství VEG na Labi zastřešovalo kartel všech hlavních labských plavebních společností a organizoval dopravu za první světové války.
Řetězový parník ČPSL Č. VI. (původně No. 6.) v Děčíně u nábřeží s kancelářemi společnosti VEG (Verainigte Elbe Gesellschaft), která před vznikem ČPSL organizovala plavební provoz lodí převzatých čs. státem. Německé rejdařství VEG na Labi zastřešovalo kartel všech hlavních labských plavebních společností a organizoval dopravu za první světové války. Zdroj: Oblastní muzeum v Děčíně
parníků18
parních rychlolodí11
člunů189
řetězových parníků7
přístavních parníků12
skladních člunů7
pramic49
ostatních pomocných plavidel21
Stát do firmy vložil plavidla, která získal z válečných reparací. Jednalo se celkem o 314 jednotek s tonáží 142 392 tun a výkonem 18 310 KS.

Na počátku dvacátých let minulého století tvořili lodní posádky z 90% Němci

Takový poměr zastoupení německých členů posádek vyplýval z pohybu plavidel po vodním toku na německém území a znalostí řeky těchto místních lidí. Zahájením výuky plaveckého řemesla však brzy tento poměr klesl na 54% a byl dále snižován. Také plavidla byla již stará a musela být obnovena. Došlo k tomu po roce 1936 stavbou série člunů typu „Amanda“, které se stavěly následujících 20 let. 20 člunů bylo postaveno do války a další po válce. V této době byla také zahájena stavba prvních dvou MNL (motorových nákladních lodí) a dvou motorových vlečných lodí.

Fotografie zřejmě z let 1943-45, kdy výuka učňů v Mělníce pro Českomoravskou plavební společnost labskou začala.
Fotografie zřejmě z let 1943-45, kdy výuka učňů v Mělníce pro Českomoravskou plavební společnost labskou začala. Zdroj: Oblastní muzeum v Děčíně
Novostavba člunu ČPSL typu Amanda z roku 1934-5 s hrdě vztyčenou vlajkou společnosti.
Novostavba člunu ČPSL typu Amanda z roku 1934-5 s hrdě vztyčenou vlajkou společnosti. Zdroj: Oblastní muzeum v Děčíně

Za II. světové války byla společnost přejmenována na Českomoravskou plavební akciovou společnost (ČMPL). Po roce 1945 byla firma znárodněna, od 1. ledna 1949 vznikly národní podniky Československá plavba labská a Československá plavba oderská. 1. července 1952 došlo k fúzi a vznikla Československá plavba labsko-oderská, národní podnik (ČSPLO).

V roce 1989, bylo v majetku podniku 700 jednotek plavidel

Ve vlastnictví Československé plavby labsko-oderské byly loděnice Křešice jako opravárenské zázemí, přístavy Loubí, Ústí nad Labem, Lovosice, Mělník, Kolín a Praha. Provozovala plavbu tuzemskou i přepravu nákladní, zejména uhlí. Firma měla zahraniční zastoupení v Magdeburku, Hamburku, Braunschweigu, Duisburgu, Rotterdamu a Štětíně. Na konci socialismu, v roce 1989, bylo v majetku podniku 700 jednotek plavidel.

ČSPLO se přizpůsobovalo i novým trendům v technologii plavby. V roce 1964 se rozhodlo o zavádění tlačné technologie plavby a začaly se nakupovat tlačné čluny a tlačné remorkéry.
ČSPLO se přizpůsobovalo i novým trendům v technologii plavby. V roce 1964 se rozhodlo o zavádění tlačné technologie plavby a začaly se nakupovat tlačné čluny a tlačné remorkéry. Zdroj: Oblastní muzeum v Děčíně

V roce 1990 bylo rozhodnuto o zastavení výstavby nových plavidel a od té doby se firma stavbě lodí nevěnuje. 5. května 1992 byl podnik privatizován a změnil název na Československá plavba labská, a.s. Ještě před privatizací podnik přišel o přístavy Ústí nad Labem, Mělník, Praha a Kolín.

Konkurz a rozprodání firmy

Tato společnost provozovala kromě překladu, skladování a dopravy, také lodní opravárenství a stavbu říčně námořních lodí. V následujících deseti letech však došlo ke shodě několika událostí, které měly za následek úpadek společnosti, který vyústil v konkurz. Jednalo se především o ztrátu přepravy energetického uhlí, kde téměř ze dne na den přišlo o práci desítky tlačných soulodí a několik „suchých“ roků, které dovolily využívat tonáž plavidel jen z několika procent.

V 90. letech společnost ČSPL začala stavět trupy říčně-námořních nákladních lodí.
V 90. letech společnost ČSPL začala stavět trupy říčně-námořních nákladních lodí. Zdroj: Oblastní muzeum v Děčíně

Následovalo rozprodání firmy po jednotlivých funkčních částech. Hlavní činnost, tedy provozování říční nákladní dopravy, koupila 21. října 2002, firma ARGO Internationale Spedition, patřící do skupiny AFG holding.

V listopadu 2018 prodala společnost Argo Bohemia ČSPL německé logisticko-dopravní skupině Rhenus PartnerShip Beteiligungs jako součást skupiny Rhenus Group. Společnost Rhenus PartnerShip-ČSPL, s.r.o. má dnes celkem 71 zaměstnanců a provozuje 24 jednotek plavidel.

Plavidlo Labe 13, typu MN LABE jako součást flotily Rhenus PartnerShip-ČSPL, s.r.o.
Plavidlo Labe 13, typu MN LABE, jako součást flotily Rhenus PartnerShip-ČSPL, s.r.o. Zdroj: www.cspl.cz
U firmy ČSPLO pracovalo například v době největšího rozmachu v sedmdesátých letech minulého století až čtyři tisíce zaměstnanců. V Děčíně se jednalo o největšího zaměstnavatele.
Webové stránky přátel a zaměstnanců ČSPLO jsou připomínkou této úspěšné doby: www.csplo.cz

Historie „Čepsla“ v muzeu Děčín

Oblastní muzeum v Děčíně k příležitosti 100 let od založení Československé plavby v Děčíně zveřejnilo zajímavou sérii příspěvků včetně fotografií na sociální síti Facebook:

Vývoj lodní dopravy na Labi, (včetně historie společnosti Československé plavby) je také název stálé expozice Oblastního muzea v Děčíně: www.muzeumdc.cz/vystavy/vyvoj-lodni-dopravy-na-labi

Vlajka ČSPL

Rejdařskou vlajkou se po vzniku společnosti stala bíločervená vlajka s modrou hvězdou uprostřed. V archivních materiálech se bohužel nepodařilo nalézt materiály, které by osvětlily vznik vlajky společnosti. Můžeme tedy pouze z historických skutečností usuzovat, jak vlajka vznikala a jaké důvody vedly k jejímu tvaru a symbolice.

Předchůdce této společnosti – Rakouská severozápadní
paroplavební společnost – používala jednoduchou žlutou vlajku, možná v návaznosti na barvy císařské. Vlajka německého labského rejdařství(VEG) používalo vlajku bílou s červenou hvězdou.
Hvězdy byly používány i na jiných rejdařských vlajkách.

Je proto možné, že největší československé rejdařství na Labi vycházelo z barev tehdy nové československé státní vlajky (schválené československým Národním shromážděním dne 30. března 1920). Hvězda mohla odkazovat na ostatní rejdařské společnosti, jejich pět cípů na pět součástí tehdejšího Československa, její barva
v kombinaci s původní českou bíločervenou vlajkou doplňovala barvy Československa a navíc byla a je tradiční „plaveckou“ barvou.

V roce 1942 byla modrá hvězda nahrazena černou, modrá barva byla zřejmě chápána jako československá, proto dostala barvu německou.

Československá plavba oderská užívala od svého vzniku v roce 1949 až do sloučení roku 1952 podobnou vlajku jako ČSPL, modrá a bílá však byly zaměněny.

ČSPL, a. s. – ochranná známka, majitel Argo Internationale Spedition
Dekorační vlaječka ČSPLO.

Podnikový časopis Labský plavec

Záhlaví časopisu Labský plavec při jeho vniku.
Záhlaví časopisu Labský plavec při jeho vniku.
Záhlaví posledního čísla časopisu Labský plavec.
Záhlaví posledního čísla časopisu Labský plavec.

První číslo podnikového časopisu Labský plavec nese datum 1. 1. 1949 a 30. června 2002 vychází číslo poslední. Labský plavec byl odrazem postupujícího politického a hospodářského vývoje. Na jeho stránkách zůstala v písemné i obrazové formě svědectví o všech významných událostech, kterými plavební podnik od znárodnění v roce 1949 do privatizace v roce 1992 a prakticky až do jeho konce v roce 2002 prošel.
Kompletní ročníky Labského plavce od roku 1949 do roku 2002 jsou dnes uloženy ve Státním okresním archivu v Mostě, Dělnická 16, 43401 Most – Velebudice.
Zdroj: P. Křesťan pro www.csplo.cz

Zdroj: cs.wikipedia.org, www.cspl.cz, www.csplo.cz