Nová čekací stání pro malé lodě u zdymadla ve Vraném n. V.

Nová čekací stání pro malé lodě u zdymadla ve Vraném n. V.

Ředitelství vodních cest zprovoznilo inovovaná čekací stání pro malá plavidla v horní a dolní rejdě plavebních komor Vrané nad Vltavou.

„Pro zvýšení bezpečnosti a komfortu posádek malých rekreačních plavidel vylepšujeme kromě výstavby sítě přístavišť i další prvky nezbytné pro plavbu. V případě Vraného, které proplaví téměř 2000 plavidel ročně a je tak čtvrtým nejvytíženějším zdymadlem na dolní Vltavě, se jedná o čekací stání malých plavidel. Vyvazování tu bylo doposud komplikované a v horní rejdě dokonce žádná možnost vyvázání nebyla. To jsme ale teď změnili,“ říká Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest a doplňuje:

„Jedná se o další z projektů komplexní podpory rozvíjející se rekreační plavby na našich řekách a uzpůsobení infrastruktury vodní cesty, aby byla vlídnější potřebám turistické plavby. Na vodních cestách je stále oblíbenější půjčit si loď a strávit svou dovolenou či volný čas pohodovou plavbou. Bezpečné a pohodlné vyvázání plavidel na veřejných přístavištích, vývazištích, ale i u plavebních komor, je tak nezbytnou součástí moderního vybavení vodní cesty.“

Vylepšené čekací stání pro malá plavidla - dolní rejda plavební komory Vrané nad Vltavou.
Vylepšené čekací stání pro malá plavidla – dolní rejda plavební komory Vrané nad Vltavou.

Původní nevyhovující čekací stání v dolní vodě bylo doplněno o svislé štětovnice ke zkrácení vzájemných rozestupů a byly na něm instalovány další úvazné prvky pro plavidla vyhovující širokému spektru jejich rozměrů. Dalby jsou spojeny pochozí servisní lávkou, ze které je možné v případě nouze odejít na břeh přístupovou lávkou.

V horní vodě vzniklo zcela nové stání tvořené řadou 13 daleb vzájemně propojených servisní lávkou o celkové délce rovněž 30 m. Obě čekací stání jsou osvětlena a vybavena reproduktorem napojeným na velín plavební komory.

Stavební náklady ve výši 35,2 mil. Kč bez DPH financoval Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem byla společnost STRABAG Rail a.s.

Zdroj: www.rvccr.cz