Město Pardubice

Pardubice chtějí oživit rekreační plavbu na Labi

Jednání na pardubické radnici jasně ukázalo, že Pardubice chtějí své Labe oživit. Na schůzce, kterou inicioval magistrát, konstatovali zástupci města, podnikatelů a Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR), že Labe v Pardubicích má významný potenciál pro rozvoj cestovního ruchu a volnočasových aktivit.

V Evropě tolik oblíbená rekreační plavba musí dorazit i do Pardubic. Je velká škoda, že Pardubice nemají svůj přístav a přístaviště. Rekreační lodě tak nemají kde v tomto městě zakotvit a region přichází o pracovní místa navázaná na provoz tohoto odvětví turismu. Nezanedbatelný přínos pro region, ale i pro celou Českou republiku, by byl i v ekonomické rovině. Vodní turistika se vyznačuje bezpečím a klidem. Je prokázáno, že návštěvníci, kteří připlouvají po vodě, nikam nespěchají, a tak se v regionu zdrží déle. Logicky pak využijí více nabízených služeb a více utratí.

Na jednání se ukázalo, že s novým ředitelem přichází do ŘVC i nová koncepce. Ředitel ŘVC ČR Ing. Jiří Blažek říká: „Chceme, aby řeky, stejně jako ostatní přírodní zdroje této republiky, byly využívány ku prospěchu lidí. Řeka je nejbezpečnější, nejpřírodnější a historicky nejstarší dopravní cestou. Musíme najít taková řešení, která vhodně skloubí existenci říčních biotopů, vodního hospodářství, energetiky, turistů i dalších případných zájemců o její využití.“
Zároveň ale Blažek dodává: „Je potřeba, aby si všichni uvědomili, že se bude vždy jednat o kompromisy, které nebudou vyhovovat extrémistům! Je na politicích, aby ukázali, že demokracie je o plnění vůle většiny, nikoliv jednotlivce.“

Společný projekt města a ŘVC je na úplném začátku. Jeho financování a přesné technické provedení bude otázkou dalších jednání. Co ale je jasné již nyní, a to je velmi důležité, že se nejedná o „záchvat“ pár jednotlivců z Prahy, ale o dlouhodobou vizi regionu, který si váží své řeky a který se jejím prostřednictvím chce napojit na širokou síť evropských vodních cest. Nový přístav by měl vzniknout na pravém břehu Labe nad stávajícím jezem.

Labe je zařazeno Evropskou unií do sítě významných dopravních cest TEN-T a z hlediska zákona č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě je dopravně významnou vodní cestou.

Zdroj: ŘVC ČR