Přístav Hamburk hlásí v prvním čtvrtletí roku 2011 zřetelný nárůst

Přístav Hamburk dosáhl v překladu kontejnerů v prvních třech měsících letošního roku nadprůměrného nárůstu 18,2 procent, celkový překlad zboží do zámoří vzrostl o 9,8 procent.

Zatímco západoevropské přístavy Rotterdam a Antverpy hlásí v překladu kontejnerů v prvním čtvrtletí 2011 nárůst o 10,1 resp. 7,9 procent, může se přístav Hamburk prezentovat výsledným překladem až 2,1 milionů kontejnerů (TEU), což činí nárůst 18,2 procent. Tímto získal Hamburk zpět podíl na trhu a buduje si svou pozici jako severoevropské centrum překladu pro kontejnerovou přepravu. Tato čísla zveřejnil 18. května Hafen Hamburg Marketing e.V., marketinková organizace přístavu Hamburk.

„Dosažené výsledky přístavu Hamburk nás velmi těší. Příčiny vidíme v nadprůměrném nárůstu překladu kontejnerů, zvláště pak v mimořádně silném nárůstu kontejnerové dopravy z/do Asie a oblastí Baltského moře. V prvních třech měsících letošního roku bylo v Hamburku přeloženo v exportu i importu v asijské zámořské relaci 1,3 milionů kontejnerů (+15,7 procent). Tímto se podílí tento velmi důležitý asijský trh až 56 procenty na celkovém nárůstu kontejnerového překladu za první tři měsíce 2011“, potvrdila paní Claudia Roller, členka představenstva Hafen Hamburg Marketing.

Rostoucí množství kontejnerů v přístavu Hamburk nakládají a vykládají ve zvýšené míře obří kontejnerové lodi. Plánovanou úpravu řečiště na dolním a vnějším Labi je z hlediska přístavního hospodářství a mezinárodních zákazníků přístavu třeba naléhavě realizovat co nejdříve, protože v roce 2011 je v Hamburku očekáváno více než 900 obřích kontejnerových lodí (délka lodi nad 330 m, šířka přes 45 m). Claudia Roller poukazuje optimisticky na význam tohoto projektu: „Úprava řečiště na dolním a vnějším Labi je pro Hamburk a další rozvoj a zaměstnanost v přístavu velmi důležitá a měla být být uskutečněna v nejbližší době. Přístav Hamburk nabízí pracovní místa až pro 150.000 zaměstnanců, z nichž velká část z nich pochází ze sousedních zemí Dolní Sasko a Šlesvicko-Holštýnsko“.

Zdroj: www.hafen-hamburg.de