Lannova loděnice, České Budějovice

Stavba přístaviště Lannova loděnice dostala ocenění

Dne 9. června 2011 byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Česká dopravní stavba a technologie roku. Na Ředitelství vodních cest zavládlo velké uspokojení, když tři z jejich nominovaných staveb získaly ocenění.

Nejvyššího ocenění se dostalo stavbě přístaviště Lannova loděnice v centru Českých Budějovic. Přístaviště se stalo zajímavou dominantou u levého břehu Vltavy pod Dlouhým mostem. Bylo slavnostně otevřeno v loňském roce a tvoří koncový bod obnovované vltavské vodní cesty, která se dne 11. června otevřela pro plavbu až do Hluboké nad Vltavou. Zbylé dva úseky projektu „Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou“ budou dány do provozu v roce 2013.

Pozornosti odborníků z České komory autorizovaných inženýrů a techniků neunikla ani stavba v České republice unikátního sklopného mostu, který umožňuje vjezd do přístavu České Vrbné lodím o výšce až 5,25 m. Varianta sklopného mostu byla zvolena proto, aby byla zároveň zachována i původní komunikace pro pěší a cyklisty. Ochranný přístav České Vrbné je významný bezpečnostním prvkem nové vodní cesty pro případ povodní.

Cenu časopisu Silnice a železnice získal i železniční most v Kolíně. Tato cena byla udělena za ojedinělé kolejové řešení.

Všechny oceněné stavby byly postaveny za výrazné podpory Evropské unie, která na ně přispěla prostřednictvím Operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zdroj: rvccr.cz