Děčín

Premiér Nečas píše kvůli splavnosti Labe kancléřce Merkelové

Premiér Nečas dne 20. dubna 2011 odeslal kancléřce Merkelové dopis podporující zachování splavnosti Labe. Apeluje v něm na spolkovou kancléřku ohledně přehodnocení koncepce strategické reformy vnitrozemských vodních cest, kterou v současnosti projednává Bundestag.

Přijetí návrhu v současném znění by mělo těžké negativní dopady na mezinárodně významnou labskou vodní cestu, především by byla významně poškozena právě Česká republika.

„Jednoznačně tento krok vítáme, neboť potvrzuje význam spolehlivé labské vodní cesty pro budoucnost. Jedná se o národní zájem České republiky. Čeští ani němečtí odpůrci vodní dopravy na Labi by tedy již neměli vzbuzovat dojem, že podpora trvalé splavnosti řeky není v popředí pozornosti představitelů naší země,“ uvádí Ing. Miroslav Šefara, ředitel ŘVC ČR. Vodní doprava je efektivním cenovým regulátorem trhu, jehož přínos je již nyní propočítán na přibližně 4 mld. korun ročně. Její další útlum by vedl ke zvýšení cen za přepravu zboží se všemi dopady na české hospodářství. V důsledku toho by došlo ke snížení konkurenceschop­nosti ČR v mnoha oblastech hospodářství.

Krok premiéra Nečase souzní i s dubnovým usnesením Zahraničního výboru PSP, který vyzval k přímým jednáním s představiteli SRN. Rovněž na semináři o využití vnitrozemských vodních cest pořádaném Hospodářským výborem PSP zaznělo, že potřebu rozvoje dopravy na Labi si uvědomují poslanci napříč politickým spektrem. Jedním z přednášejících zde byl i Ing. Ladislav Novák, ředitel Svazu chemického průmyslu České republiky. „Svaz jednoznačně podporuje celoroční splavnost Labe z ČR až do Hamburku. Přínosnost této vodní cesty potvrzují i dosavadní závěry evropského projektu ChemLog, zabývajícího se logistikou a zvýšením spolehlivosti, efektivity a bezpečnosti při přepravě. Nyní je tedy čas přejít od slov k činům,“ říká Novák.

Zachování splavného Labe podporují zástupci nejen českého, ale i německého hospodářství. Na berlínské konferenci vnitrozemské plavby pro Labe přijala Unie obchodních komor Labe/Odra rezoluci adresovanou kompetentním činitelům na evropské, národní i regionální úrovni. V usnesení komora vyzývá k přehodnocení kritérií německé reformy vnitrozemských vodních cest, stejně jako k zajištění celoročně splavného Labe od českých hranic až do Hamburku. Rovněž vybízí k úpravám Labe na českém území. Rezoluce poukazuje také na možnost zmaření dosavadních investic do vodní dopravy na Labi, ale i na její ekonomickou a ekologickou přínosnost.

Ačkoli se v případě vodní dopravy jedná podle nezávislých odborných studií o způsob dopravy nejšetrnější k životnímu prostředí, je paradoxně napadána především českými a německými ekology. „Není to žádná novinka, jde o profesionální nátlakové organizace. Jedna z nejvlivnějších německých ekologických organizací BUND je dlouholetým aktivním členem lobbistického sdružení Allianz pro Schiene, které protěžuje železnici. Proto není divu, že aktivně brojí proti zachování splavného Labe,“ komentuje Šefara a dodává: „U nás s nimi v tomto snažení dlouhodobě na oficiální úrovni spolupracuje sdružení Arnika.“ Například ve Francii však projekt spojující Seinu a Rýn ochránci životního prostředí podporují.

Zdroj: rvccr.cz