Praha po roce schválila ceník kotvení lodí na náplavkách

Rada hlavního města Prahy po roce schválila ceník kotvení lodí na pražských náplavkách. Zhruba před rokem totiž Magistrát ukončil nájemní smlouvu se společností PMC Servisní, která chod náplavek po šest let „bezproblémově“ zajišťovala. Zájem médií a poodhalené okolnosti tohoto pronájmu ale nakonec donutily Magistrát ke změnám.

Pražské náplavky je označení pro vyvýšená zpevněná nábřeží kolem Vltavy, která byla postupně vybudována na přelomu 19. a 20. století, a to zejména jako ochrana před povodněmi. Svojí polohou v centru města a snadnou přístupností tvoří základní pilíř dnešní osobní vodní dopravy.

V roce 2005 začíná zamotaný příběh, kdy po rekonstrukci nábřeží, která Prahu vyšla takřka na půl miliardy korun a částkou kolem 100 milionů přispěla i Evropská unie, Praha pronajímá náplavky společnosti Parking Praha (později PMC Servisní). Před rekonstrukcí bylo stání u náplavky zpoplatněno tak, že se vztahovalo jen na ty provozovatele lodní dopravy, kteří nástupní lávkou zabírali hlavový kámen. Kdo měl nástupní molo, které nepotřebovalo lávku přesahující okraj náplavky, neplatil nic. Ostatní platili zhruba 12 tisíc ročně. Záhy po převzetí náplavek společnost nájmy radikálně navyšuje pro každé kotevní místo bez výjimky, v některých případech padesátinásobně, jindy třeba i více než stonásobně. Například pro loď o délce nepřesahující 40 metrů délky, začal místo 12 tisíc, platit nájem ve výši 480 tisíc korun ročně!

Společnost Parking Praha je vlastněná společností Prominecon, která je spojována s „pražským kmotrem“ Romanem Janouškem. V tendru na pronájem náplavky společnost zvítězila s nabídkou nejvyššího nájmu (22,05 milionu korun za tříletý pronájem), ale jeho podstatná část měla být splácena investicemi do náplavky, které ale nebyly konkrétně definované a k investicím většího rozsahu také nakonec ani nedošlo. Trvalejší a nákladnější investice stále realizovala pražská TSK, ale ani ve výběrových řízeních je těžké si nepovšimnout častého vítěze – firmu Navatyp, což je dřívější název Promineconu. Částka, ke které se TSK za šest let na náplavce proinvestovala, se blíží 140 milionům. Tato „bezproblémová“ spolupráce se naruší až v roce 2012 zveřejněním telefonátů mezi lobbistou Romanem Janouškem a bývalým primátorem Pavlem Bémem (ve funkci 2002–2010). Mimo jiného si tito dva blízcí přátelé po telefonu domlouvali, kdo bude mít ve firmě Prominecon vliv.

Rada města sice stihla schválit vypovězení smlouvy před zveřejněním nahrávek, ale pouze o jeden den, následně situaci zlehčovala tvrzením, že šlo o pouhou náhodu. Pravým důvodem vypovězení smlouvy bylo podle primátora Bohuslava Svobody zejména uvědomění si potenciálu náplavek, které teprve čekají na využití.


Video: lodní doprava v Praze


Po nějaké době od ukončení smlouvy se představy na využití náplavek v hlavách zaúkolovaných úředníků začínají skutečně formovat v různé konkrétnější návrhy, jako například plovoucí bazén, nebo individuální šlapací přívozy… Najít to správné řešení, které by nepřipomínalo pouťovou atrakci však není pro úředníky snadné, proto tyto pitoreskní nápady hbitě doplní lobbistická skupina prodejců luxusního zboží z Pařížské ulice s nápadem provozovat na Vltavě plovoucí butiky. Odborná veřejnost je zděšená, úředníci udivení z nových informací, které je zastrašují možností zvýšeného vodního stavu a v neposlední řadě ničím nepodloženou efektivností jejich nápadů. Navíc je snahou, v co největší míře regulovat osobní vodní dopravu a to vytěsněním kotevních stání mimo centrum Prahy a zřízením jediného centrálního nástupního mola pod vlastní správou.

Úředníci si náročnější problematiku začínají přehazovat jako horký brambor, je založena „Komise Rady hl. m. Prahy pro využití náplavek“, záměry jsou projednávány v „Metropolitní ozvučné desce“, organizují se workshopy, koncepci zpracovává „Kancelář veřejného prostoru“. Ve výsledku je vodní doprava vnímána pořád stejně, lodě překáží ve veřejném prostoru, je potřeba regulovat jejich počet a výskyt v centru Prahy.

Pod tlakem provozovatelů vodní dopravy a dalších provozovatelů jiných služeb na náplavce, kteří neustále upozorňovali na nepřehlednou situaci, zejména s ohledem na placení nájmů, kdy nebyla stanovena jejich výše a za poslední rok je nikdo nevybíral, Rada hlavního města Prahy přijala „usnesení k návrhu na úpravu režimu kotvení na pražských náplavkách“. Dle vyjádření současného primátora Tomáše Hudečka začne Praha zřejmě uplatňovat proplacení nájmu zpětně. Zda se tak opravdu stane, ale zatím není definitivně rozhodnuto. Jakmile nový systém začne plně fungovat, Praha začne hledat způsob, jak soutěžit jednotlivá kotviště. Systém by měl být podobný jako v případě stanovišť taxi a město vezme v potaz jak svůj výdělek, tak potřeby provozovatelů lodí, kteří si vždy plánují celou sezónu najednou.

Ceny kotvících plavidel se budou lišit podle městských částí. V Praze 1 zaplatí loď do 40 metrů minimálně 61.200 korun za rok, lodě nad 40 metrů minimálně 91.800 korun. Na náplavkách v Praze 2 a 5 budou ceny 30.600 korun a 45.900 korun v případě lodě delší než 40 metrů.
Vyšší částky budou platit hotelová plavidla. V Praze 1 zaplatí ročně lodě do 40 metrů délky 150.000 korun, ty větší pak minimálně 300.000 korun. V Praze 2 a 5 to pak bude 75.000 korun a u lodí nad 40 metrů 150.000 korun za rok. Provozovatelé pak budou muset zaplatit ještě další poplatky, například za nástupní můstky.

Stanovené sazby pro kotvení na pražských náplavkách:

Náplavky na území MČ Praha 1

délka pl. do 40 m – min 61.200 Kč/rok bez DPH
délka pl. nad 40 m – min 91.800 Kč/rok bez DPH
hotelové pl. do 40 m – min 150.000 Kč/rok bez DPH
hotelové pl. nad 40 m – min 300.000 Kč/rok bez DPH
ke shora uvedeným částkám bude připočteno:
min 826,- Kč/m délky nábřeží/rok bez DPH – v úseku nábřeží mezi ulicemi Nové mlýny a Dušní
min 1.033,- Kč/m délky nábřeží/rok bez DPH – v úseku nábřeží mezi ulicemi Dušní a Břehová
nástupní můstky k provozování lodní dopravy v oblasti Kampy……..min 148.760 Kč/rok bez DPH

Náplavky na území MČ Praha 2 a MČ Praha 5

délka pl. do 40 m – min 30.600 Kč/rok bez DPH
délka pl. nad 40 m – min 45.900 Kč/rok bez DPH
hotelové pl. do 40 m – min 75.000 Kč/rok bez DPH
hotelové pl. nad 40 m – min 150.000 Kč/rok bez DPH
ke shora uvedeným částkám bude připočteno:
min 413 Kč/m délky nábřeží/rok bez DPH