Archiv štítku: Vodní doprava

Vláda podpořila rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Dne 14. března 2012 byl v programu schůze vlády České republiky projednán bod „podpora vnitrozemské vodní dopravy v České republice“, který předložil ministr dopravy. Přinášíme přepis usnesení ke zprávě o stavu vnitrozemské vodní dopravy v České republice a možnostech jejího rozvoje.

Pokračování textu Vláda podpořila rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Zahraniční výbor vůči návrhu strategie vodní dopravy v Bundestagu

Zahraniční výbor: USNESENÍ

  • projednal se znepokojením informace o návrhu strategické reformy vnitrozemských vodních cest na území SRN, který se negativně dotýká přímo i Labské vodní cesty.
  • Varuje, že v případě přijetí stávajícího německého návrhu strategické reformy vnitrozemských vodních cest na území SRN hrozí, že že se ČR stane jedinou evropskou zemí bez funkčního říčního pojení s mořem
  • apeluje na Vládu ČR, aby neprodleně zahájila přímá jednání k obhajobě svébytných hospodářských i zahraničněpolitických zájmů ČR, které budou zcela nepochybně případným přijetím návrhu reformy negativně ovlivněny
  • s vědomím, že byla problematika vnitrozemské vodní dopravy již projednávána v podvýboru pro dopravu i ve výboru pro životní prostředí, navrhuje, aby se na půdě PSP uskutečnil odborný seminář o této problematice
Pokračování textu Zahraniční výbor vůči návrhu strategie vodní dopravy v Bundestagu