Ministerstvo dopravy sestavilo plán rozvoje dopravní infrastruktury do roku 2025

Zveřejňujeme výňatek týkající se vodní dopravy ze „Strategie dopravy České republiky do roku 2025“:

Vodní doprava je jedním z nejekologičtějších způsobů dopravy na dlouhé vzdálenosti, která je velmi kapacitní a levná. V případě ČR je pro tento účel vhodné především Labe, jehož splavnost musí být zajištěna po maximální počet dní v roce. Fakt, že splavněné toky neslouží pouze dopravě, otevírá cestu pro možnost využití zdrojů napříč více resorty (např. Ministerstvo zemědělství). Vodní doprava si vyžaduje také napojení na veřejná logistická centra a přístavy, kde je umožněna vzájemná překládka zboží. Infrastruktura vodní dopravy v ČR zatím nesplňuje parametry mezinárodních úmluv (AGN) a nároky na efektivní provoz. Prioritami proto jsou:

  • výstavba plavebního stupně Děčín na Labsko-vltavské vodní cestě; budou prověřeny možnosti využití financování z veřejných i soukromých zdrojů (PPP),
  • realizace plavebního stupně Přelouč (prodloužení splavnosti vodní cesty po Labi do Pardubic a spojení do přístavu Pardubice).
  • úkolem do dalšího období zůstává prověřit proveditelnost a finanční návratnost budoucího možného propojení ostravské aglomerace vodní cestou s Odrou v Polsku (přeprava energetických surovin z jiných teritorií) a propojení Břeclavi nebo Hodonína vodní cestou s Dunajem (rovněž přeprava energetických surovin z jiných teritorií).


Zdroj: www.mdcr.cz