Realizace bělovské plavební komory na Baťově kanálu má zelenou

Ředitelství vodních cest ČR 22. prosince 2010 oficiálně obdrželo souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí k investičnímu záměru „Plavební komora Bělov“. Výstavba plavební komory a úprava plavební dráhy jsou základním předpokladem k prodloužení vodní cesty do Kroměříže, kde bude vybudováno i koncové přístaviště.

Investor stavby – Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR) po dvou letech přípravných prací získalo od Ministerstva životního prostředí (MŽP) dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko k záměru vybudovat plavební komoru na stávajícím jezu Bělov u Otrokovic, upravit plavební dráhu a vystavět nové přístaviště v Kroměříži. Plavební komora, která bude obdobné velikosti jako ostatní již realizované na Baťově kanálu, by umožnila prodloužení severní části vodní cesty Otrokovice – Rohatec až do města Kroměříž.

Prodloužení vodní cesty ale zdaleka ještě vyhráno nemá. Souhlasné stanovisko MŽP obsahuje řadu podmínek, jejichž možnosti splnění bude investor nyní prověřovat a je jen jedním z podkladů nezbytných pro pokračování přípravy výstavby. Investor tak nyní může pokračovat v činnosti, která povede k vydání územního rozhodnutí. Termín zahájení výstavby je však vzhledem k současné ekonomické situaci prozatím nejistý.

Zdroj: rvccr.cz