Vizualizace kanálu Dunaj-Odra-Labe

Stránky o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe

Vodní koridor Dunaj–Odra–Labe

je připravovaný projekt mezinárodní vodní cesty, který by měl spojit řeky Dunaj, Odru a Labe pro vodní dopravu s dalšími přidruženými efekty (vodohospodářství, protipovodňová ochrana, energetika, rekreace a další).

Kromě těchto řek má významnou roli v projektu řeka Morava – především již dříve splavněný úsek podél Baťova kanálu.

Přejít na web s komplexními informacemi o projektu: www.d-o-l.cz