Vizualizace Plavebního stupně Přelouč

Příprava Plavebního stupně Přelouč opět pokračuje

Ředitelství vodních cest ČR dosáhlo dalšího úspěchu v přípravě výstavby plavebního kanálu v Přelouči, když Městský úřad Přelouč uveřejnil Oznámení nového projednání územního řízení této stavby a obnovil tak územní řízení, které soud v minulosti zrušil a vrátil k novému projednání. Výstavbou Plavebního stupně Přelouč bude řeka Labe splavná až do Pardubic, resp. Kunětic.

„Mám velkou radost z pokračování územního řízení v Přelouči. Věřím, že nyní již bude brzy dotaženo do zdárného konce a v roce 2013 začneme stavět,“ říká Ing. Jan Skalický, pověřený řízením Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) a dodává: „Snažili jsme se o maximální vstřícnost vůči všem výhradám, které nám odpůrci stavby předkládali. V upraveném záměru jsme o polovinu zmenšili původní stavební zábor Slavíkových ostrovů, chystáme zatravnění ještě větší plochy zemědělské půdy podél plavebního kanálu, kterou jsme vykoupili pro realizaci ekologické kompenzace jako náhradní lokality pro místní živočichy a rostliny. Celý vnitřní prostor Slavíkových ostrovů bude biocentrem.“

Dosavadní obstrukce a připomínkování ze strany především ekologických spolků stály ŘVC na projektových úpravách a právních službách několik desítek milionů korun. „S ohledem na kvalitu některých námitek proti projektu plavebního kanálu v Přelouči jsem přesvědčen, že jsme mohli tyto utracené peníze využít v současném napjatém rozpočtu ŘVC daleko efektivněji,“ doplňuje Ing. Jan Skalický.

Výstavbou Plavebního stupně Přelouč bude obnovena a vylepšena rekreační zóna, na přemostění Labe budou zřízeny cyklostezky a chodníky. Místním obyvatelům se značně vylepší dopravní obslužnost díky výstavbě nových mostů, které nahradí most stávající a nevyhovující ani nosností ani šířkou vozovky. Labská vodní cesta bude prodloužena až do krajského města a na síť vodních cest tak bude napojen i východ republiky. Výrazně se tím ulehčí okolním silnicím od těžkých a nadrozměrných nákladů. V neposlední řadě bude výstavba Plavebního stupně Přelouč významně zlepšovat ochranu proti povodním.

Zdroj: ŘVC ČR