Voroplavba

Tradiční vor o délce 90 metrů vypluje ze Štěchovic na 760 km dlouho plavbu

Vltavou popluje 500 stolů – po více než půlstoletí se na české řeky vrací vorařská tradice.

Zhruba 500 stolů nebo 1500 židlí se dá vyrobit ze 120 klád, které poplují v červenci po Vltavě a Labi svázané do tradičního voru. Poslední plavení dřeva po Vltavě se uskutečnilo v roce 1960. Lesnicko-dřevařská firma LESS se rozhodla u příležitosti 20. let své existence uspořádat voroplavbu podle autentické, několik set let staré technologie.

Na více než 760 km dlouhou plavbu se vydá devadesátimetrový vor složený z pěti vorových tabulí, poskládaných celkem ze 120 šestnáctimetrových kmenů.

„Vyplutí jsme naplánovali na 11. července ze Štěchovic, místa, kde se odedávna vory vázaly. Vor jsme vyrobili přesně podle tradiční dobové technologie a původních postupů. Veřejnost tak bude mít jedinečnou příležitost seznámit se s původním způsobem plavení dřeva a na vlastní oči se v Praze i dalších městech podívat, jak náročné to tehdy bývalo“ uvedla manažerka projektu VOR 2012 Andrea Pondělíčková.

Stejně tak jako někdejší hrdinové filmu Plavecký mariáš i posádka voru 2012 projede Prahou, kde spluje dvě původní vorové propusti a po Labi zamíří až k německému Hamburku.

Cílem projektu VOR 2012 je kromě připomenutí kdysi slavného plaveckého řemesla především oslava dřeva jako jedinečného materiálu a obnovitelného zdroje.

Plánovaná trasa voroplavby :

11.7. - ve 14 hod. slavnostní vyplutí z vaziště ve Štěchovicích – Jarov
12.7. - Jarov – Praha / Výtoň
13.7. - průjezd Prahou, proplutí propustí Šítkovského a Staroměstského jezu – Veltrusy
14.7. - Veltrusy – Prackovice
15.7. - Prackovice – Drážďany
16.7. - Drážďany – Torgau
17.7. - Torgau – Wittenberg
18.7. - Wittenberg – Magdeburg
19.7. - Magdeburg – Tangermünde
20.7. - Tangermünde – Hitzacker
21.7. - Lauenburg – přístav

Vorařství vždy mělo v Čechách dlouholetou tradici a patřilo mezi vážená a uznávaná povolání. První doložená písemná zpráva o voroplavbě na Vltavě se zachovala z r. 1316. Vory však připlouvaly do Prahy již nejméně o 300 let dříve. Velký rozmach voroplavby nastal v době vlády Karla IV. Vrcholu dosáhlo plavení dřeva v Čechách v 18. a 19. století. Zánik tohoto řemesla nastal vybudováním přehrad na Vltavě v průběhu 20. století.

Příprava a stavba voru ve videu:

Technické parametry voru:

5-tabulový vorový pramen (délka bez vesel 90m, šířka 5 m), stavba probíhá podle historických postupů (vázání houžvemi, ruční odkornění, dřevěná vesla a brzda apod.)

Zdroj: Holding LESS