Přístav Duisburg. Místo uhlí, klimaticky neutrální terminál

Přístav Duisburg. Místo uhlí, klimaticky neutrální terminál

Přístav Duisburg a jeho bývalý „uhelný ostrov“ se mění na největší kontejnerový terminál v evropském vnitrozemí, který bude navíc zcela klimaticky neutrální.

V přístavu Duisburg se uhlí překládalo téměř 300 let a jedna z překladních ploch mezi přístavními bazény se dokonce nazývala „uhelný ostrov“. Díky uhlí se přístav Duisport – jak se přístav dnes označuje – vyvinul v jeden z nejdůležitějších energetických uzlů v Evropě. Manipulace s uhlím ale v poslední době prudce poklesla. Zatímco na přelomu tisíciletí byl roční objem ještě 20 milionů tun, v roce 2021 to byly jen necelé dva miliony tun.

Přístav Duisburg ve vizualizaci nového kontejnerového terminálu.
Přístav Duisburg ve vizualizaci nového kontejnerového terminálu.
Celkový pohled na přístav Duisburg ve vizualizaci nového kontejnerového terminálu.
Celkový pohled na přístav Duisburg ve vizualizaci nového kontejnerového terminálu.
Dobře patrný bývalý "uhelný ostrov", ve vizualizaci již transformován, na nový kontejnerový terminál.
Dobře patrný bývalý „uhelný ostrov“, ve vizualizaci již transformován, na nový kontejnerový terminál.

Z důvodu malé poptávky byl proto provoz na „uhelném ostrově“ v roce 2020 oficiálně ukončen a zbývající dodávky byly řešeny v jiných částech přístavu. Od této doby probíhají přípravy na kontejnerový terminál, který bude navíc později s využitím vodíkových technologií provozován zcela klimaticky neutrálně. 

V polovině příštího roku by největší kontejnerový terminál v evropském vnitrozemí již měl být připraven odbavit zhruba 850 000 standardních kontejnerů ročně. Šest jeřábů, dvanáct kolejových tratí, sklad a samozřejmě vyvazovací polohy pro plavidla, to vše bude sloužit pod názvem „Duisburg Gateway Terminal“ (DGT).

Přístav Duisburg musí splňovat i požadavky na ochranu klimatu

V navazujícím projektu je dalším krokem pro DGT instalace udržitelných energetických systémů. Celý systém by měl spojovat obnovitelné energie, skladování energie, speciální spotřebiče a různé vodíkové technologie. Z toho klíčovými součástmi budou systémy palivových článků a vodíkové motory pro výrobu energie a také pro skladování energie v bateriích.

„Konkrétně zavedeme udržitelný energetický koncept využívající vodík, jehož cílem je vysoký stupeň soběstačnosti,“ říká Alexander Garbar, zástupce vedoucího podnikového rozvoje a manažer pro udržitelnost ve společnosti Duisport. „Inteligentní místní energetická síť spojuje a řídí zdroje obnovitelné energie se spotřebiči jako jsou nabíjecí stanice a jeřábové systémy. Teoreticky by se mělo uvažovat i o budoucím zásobování sousedních okresů.“ Dodává Graber.

„Vnitrozemské přístavy jsou zvláštní městské části s vlastními energetickými požadavky,“ říká Dr. Anna Grevé, vedoucí oddělení elektrochemického skladování energie v institutu Fraunhofer UMSICHT„Nabízejí domov jak pro vnitrostátní a mezinárodní nákladní dopravu, tak pro další průmyslová odvětví a řemesla a často jsou také v blízkosti obytných čtvrtí. Jejich další vývoj proto musí splňovat ekonomické požadavky i požadavky na ochranu klimatu a životního prostředí.“ Proto mají i posunovací lokomotivy jezdit na vodík a lodě budou využívat břehové přípojky pro napájení vlastní palubní sítě.

Zdroj: www.duisport.de