Upravená plavební úžina Chvatěruby.

Slavnostní zakončení projektu – úprava plavební úžiny Chvatěruby

Dnes 3. listopadu 2011 proběhlo na pražské výletní lodi Nepomuk slavnostní ukončení projektu, který úpravou nejproblematičtějšího místa plavby mezi Prahou a Mělníkem prodloužil plavební sezónu až o 120 dnů.

Po úpravě koryta řeky Vltavy v úseku plavební úžiny Chvatěruby (od ř. km 23,980 po ř. km 26,700), mohou nyní lodě plout mezi Prahou a Mělníkem bez přerušení, až do průtoku 450 m3/s. Původně byla plavební úžina díky svým parametrům nesplavná již při průtoku 250 m3/s a výrazně tak omezovala splavnost Vltavy, protože z bezpečnostních důvodů docházelo při tomto průtoku k zastavení plavby na celém úseku od Prahy po Mělník, přestože na zbylé části úseku je možno plout až do průtoku 450 m3/s. Úpravou úžiny došlo též ke snížení rychlosti proudu, což se pozitivně projeví na zvýšení bezpečnosti plavby.

Možnost proplutí úsekem se tak úpravami prodloužila až o 120 dnů v průměrně vodném roce.

Rozšířením plavební dráhy splňuje nyní celý úsek minimální předepsané parametry. Šířka přímé plavební dráhy je 50 m, a nejmenší poloměr zakřivení je 650 m. Součástí projektu byly také kompenzační opatření v oblasti životního prostředí. Vzniklo 5 940 m2 nových tůní, bylo vysázeno 280 stromů a 150 ks křovin.

V důsledku prohrábek plavební dráhy bylo nutné přeložit původní páteřní vodovod zásobující velkou část Středočeského kraje. U obce Dolany v ř. km 25, 290 jsou nyní uloženy dvě nové ocelové trouby o průměru 800 mm, které jsou překryty těžkým kamenným záhozem tloušťky 1,0 m.

Projekt byl spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální rozvoj z 85%, a ze Státního fondu dopravní infrastruktury z 15%.

Celková cena s DPH tak činí 351,1 mil. Kč.

Slavnostního zakončení projektu se mimo jiných zúčastnil nově jmenovaný šéf Ředitelství vodních cest ČR – Jan Skalický, jehož záměrem je „vytvořit takový rozvojový plán vodních cest, aby se vodní dopravě vrátil její význam, který jí bezesporu patří“. Skalický poukázal i na dnešní význam a popularitu turistické vodní dopravy, jejíž rozvoj může ve svém důsledku pozitivně ovlivnit podmínky i pro takzvanou velkou plavbu.

Během slavnostní plavby upraveným úsekem promluvil náměstek ministra dopravy Ivo Toman, který pevně věří v další postup při úpravách vodní cesty Labe u Přelouče a Děčína. Současný stav označuje za „papírovou válku s ekology“, v zajištění finančních prostředků problém nevidí.

Ředitelství vodních cest ČR tento problém vnímá podobně a snažní se předejít administrativním průtahům v rámci ochrany životního prostředí pomocí nově zpracovaných zásad postupu při realizaci stavebních projektů.