Vlajky

Pracujete v EU a máte problémy s úřady, či zaměstnavatelem?

Navštivte občanský rozcestník Evropské komise, nebo rovnou kontaktujte SOLVIT – Systém řešení problémů na vnitřním trhu EU.

Občanský rozcestník

Občanský rozcestník je poradenská služba EU pro veřejnost, kterou v současnosti poskytují právní odborníci z organizace ECAS (European Citizen Action Service), která je smluvní partnerem Evropské komise.

Občanský rozcestník úzce spolupracuje se sítí SOLVIT, která se zabývá problémy, které jednotlivcům nebo podnikům vznikají při jednání s orgány v jiné zemi, v případech, kdy pravděpodobně došlo k chybnému použití právního předpisu EU.

Na stránkách projektu můžete přímo odborníkům položit otázku pomocí internetového formuláře.

Pro více informací navštivte – Občanský rozcestník

SOLVIT

SOLVIT tvoří síť center, která navzájem spolupracují při řešení problémů způsobených nesprávnou aplikací evropské práva ze strany správních orgánů. SOLVIT centrum se nachází v každém členském státě EU a rovněž v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.

Účelem systému SOLVIT je řešit rychle a efektivně konkrétní problémy občanů a podnikatelů. Nabízí tak alternativu ke zdlouhavým a mnohdy nákladným soudním řízením. Na činnost národních SOLVIT center dohlíží Evropská komise, která případně poskytuje i pomoc při řešení složitějších případů.

SOLVIT centra poskytují své služby bezplatně. Další výhodou tohoto systému je jeho neformálnost a transparentnost, a to vše při zachování naprosté diskrétnosti, pokud jde o citlivé obchodní i osobní údaje.

SOLVIT je neformální systém, na který se můžete obracet jakýmkoli Vám dostupným způsobem – telefonicky, e-mailem, faxem, dopisem, můžete rovněž podat svoji stížnost on-line nebo přijít osobně.

Jeden z vyřešených případů:
SOLVIT pomohl českému lodníkovi získat nemocenské dávky z Nizozemí

Na SOLVIT se obrátil český občan, který pracoval jako lodník v Nizozemsku. Když onemocněl, zažádal o výplatu nemocenských dávek u nizozemského úřadu. Uběhl více jak rok a peníze mu nebyly vyplaceny. Díky SOLVITu klient obdržel peníze během 23 dnů.

Dle příslušného nařízení o sociálním zabezpečení má občan členského státu EU nárok na výplatu nemocenské v zemi, kde je zaměstnán, i když má bydliště na území jiného členského státu.

Když ani po roce český lodník nemocenské dávky neobdržel, obrátil se na SOLVIT centrum v ČR. Nečinnost nizozemského úřadu posoudil SOLVIT jako porušení evropského práva a případ začal řešit.

České SOLVIT centrum se obrátilo na partnerské SOLVIT centrum v Nizozemsku a požádalo, aby byla situace prověřena. Díky spolupráci s nizozemským SOLVITem byla výplata nemocenské urgována a klient dostal peníze během několika dnů.

Více informací – SOLVIT