Vést plavidlo bez motoru bude někde možné i pod vlivem

Vést plavidlo bez motoru bude někde možné i pod vlivem

SPS vydala informaci o vedení plavidel pod vlivem alkoholu. Nově nebude protiprávní vést plavidlo bez motoru na daných vodních cestách i pod vlivem alkoholu.

Dne 1. března 2023 vstoupí v účinnost novela zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, která mj. mění dosavadní praxi v trestání vůdců a členů posádek plujících pod vlivem alkoholu.

Zatímco před schválením této novely nebylo na vnitrozemských vodních cestách ČR možné vést plavidlo pod vlivem alkoholu, a to bez výjimky, novela připouští situace, za kterých nebude vedení plavidla pod vlivem alkoholu považováno za protiprávní jednání.

Pro posouzení, zda se jedná nebo nejedná o protiprávní jednání, přitom novela stanoví jednoznačná kritéria, a to:

  • Maximální zjištěný obsah alkoholu v krvi je nižší než 0,5 promile.
  • Výjimka platí pouze pro vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu.
  • Plavidlo bez vlastního strojního pohonu je vedeno na nesledované vodní cestě, účelové vodní cestě, vodním toku Bečvy od Přerova po ústí vodního toku Moravy nebo vodním toku Moravy od ústí vodního toku Bečvy po říční km.196,0 (jez Strž).

Na ostatních vodních cestách platí pro vedení plavidla nadále nulová tolerance alkoholu v krvi.

Státní plavební správa upozorňuje, že uvedená kritéria musí být splněna současně, v opačném případě bude jednání vyhodnoceno jako přestupek podle § 43 odst. 2 písm. p) zákona o vnitrozemské plavbě.

Na uvedených vodních cestách bude zákaz platit i nadále

Vodní cesty, na kterých ani podle novely zákona nelze plavidlo bez vlastního strojního pohonu pod vlivem alkoholu provozovat, znázorňuje následující souhrnný přehled a mapa.

Sledované vodní cesty se zákazem plutí pod vlivem alkoholu.
Sledované vodní cesty se zákazem plutí pod vlivem alkoholu.
  • Labe od Opatovic ř. km 987,8 po ř. km 726,6 st. hranice vč. Žernosek
  • Vltava od Českých Budějovic ř. km 241,4 do Mělníka
  • Morava od ř. km 196,0 (jez Strž) po soutok s Dyjí vč.průplav Otrokovice – Rohatec
  • Odra od Polanky po hranici s Polskem
  • Ostravice pod ústím Lučiny
  • Berounka od ř.km 37,00 po příst. Radotín
  • Ohře od Terezína ř. km 3,00 po ústí do Labe

Na všech ostatních než zobrazených vnitrozemských vodních cestách plavidlo bez vlastního strojního pohonu pod vlivem alkoholu při dodržení výše uvedených kritérií provozovat lze.

Zdroj: plavebniurad.cz