Záchranný remorkér Sovereign

remorkér

Remorkér je loď s výkonným motorem a poměrně malou vlastní tonáží, která se používá zejména k tažení nebo tlačení velkých lodí v přístavech.

Používají se i na řekách, kanálech nebo i na širém moři. Mohou tahat lodě bez pohonu, poškozené nebo porouchané lodě, ale i jiné mohutné plovoucí konstrukce, např. vrtné plošiny. Často se přitom používá více remorkérů současně.

Zdroj: cs.wikipedia.org