Na stavbě přístaviště Brná unikl hydraulický olej do Labe

Na stavbě přístaviště Brná unikl hydraulický olej do Labe

Hasiči ze stanice Ústí nad Labem zasahovali v Ústí nad Labem, městské části Brná, kde došlo k úniku hydraulického oleje ze stavebního stroje do Labe.

Podle hasičů se jedná o biologicky odbouratelný hydraulický olej, a množství uniklého oleje odhadují na desítky litrů. Hasiči i za použití člunů instalovali čtyři řady norných stěn, zamezili úniku oleje.

V odpoledních hodinách byla již olejová skvrna zlikvidována. Na doporučení České inspekce životního prostředí hasiči sebrali z vodní hladiny spláví a odstranili norné stěny. Zásah byl ukončen.

Na zásahu spolupracovala i jednotka Policie ČR, poříční oddělení Brná.

Přístaviště malých plavidel Ústí nad Labem – Brná

Je projekt Ředitelství vodních cest České republiky. Přístaviště bude umožňovat krátkodobé až střednědobé stání 12 malých rekreačních plavidel o užitné délce do 20 m, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob a odběru elektrické energie a vody ze 3 odběrných sloupků, v blízkosti města Ústí nad Labem – Brná. Dokončení projektu se předpokládá v dubnu 2024.

Zdroj: www.hzscr.cz, www.rvccr.cz