Autonomní a bezemisní Cargo One

Přístavní čluny budoucnosti, zcela autonomní a bezemisní

High-tech start-up Unleash Future Boats uvádí, že představuje budoucí mobilitu na vodě, autonomní a k životnímu prostředí šetrné čluny.

Jejich konceptem jsou plavidla, které se svými rozměry a služebním určením nejvíce podobají tradičním přístavním barkasám. Další podobnost už by se ale dala hledat spíše ve sci-fi filmech.
Pohon je elektrický a energii vytváří palivové články na „zelený“ vodík. Ovládání je digitální a zcela autonomní. Společnost také vyzdvihuje, že jako odpověď na trvalý nedostatek vody je jejich koncept nízkoponorový.

Projekt se nejprve zaměřil na vytvoření a testování elektrických osobních trajektů. Bezbariérový FutureOne by měl přepravovat dvanáct cestujících s jízdními koly, invalidními vozíky a kočárky.

Přístavní čluny budoucnosti. Bezbariérový FutureOne
Bezbariérový FutureOne
Přístavní čluny budoucnosti. Interiér bezbariérového FutureOne
Interiér bezbariérového FutureOne
Přístavní čluny budoucnosti. Bezbariérový FutureOne
Bezbariérový FutureOne
Výroba autonomního člunu FutureOne
Výroba autonomního člunu FutureOne

K tomu účelu společnost Unleash Future Boats přeměnila starý lihovar na loděnici, kde vznikl první člun ZeroOne, který splnil všechny potřebné registrace. Tento autonomní bezemisní člun je tak považován za první svého druhu vůbec.

 První demonstrátor - člun ZeroOne
První demonstrátor – člun ZeroOne

Dalším vývojovým projektem je CargoOne, nákladní auto na vodě, které o délce kolem 17 metrů může přepravovat 40stopý kontejner. Tento člun by měl sloužit jako spojení jednotlivých terminálů v rámci přístavu. Veškeré ovládání by bylo autonomní a umožňovalo by komunikaci jak mezi plavidly navzájem, tak mezi lodí a terminály.

 Autonomní a bezemisní čluny CargoOne
Autonomní a bezemisní čluny CargoOne

Zdroj: www.schleiboote.de