Schéma mikroturbíny a testovací člun.

V Nizozemí testují první loď na světě poháněnou mikroturbínou

Společnost „Electric Ship Facilities“ spouští pilotní projekt hybridní elektrické lodi na 25 metrů dlouhém požárním člunu, který byl již vyřazen z provozu. Mikroturbínu dodala firma „Capstone“, přední světový výrobce této technologie.

Mikroturbína je zařízení podobné turbínám sloužícím k pohonu letadel. Dle konstrukčního provedení lze jako pohonnou hmotu využít zemní plyn, LPG, plynný olej a kerosin. Pro využíti v lodní dopravě mluví mnoho předností mikroturbín, zejména velmi nízké emise a nízké nároky na údržbu, malé rozměry, jednoduchost instalace, tichý provoz a také není potřeba maziv a chladicí kapaliny.

Mikroturbína dokáže plynule reagovat na poptávku po elektrické energii, tím šetří provozní náklady. Celý elektrický systém tvoří také sada propojených akumulátorů, za účelem co nejvyšší optimalizace provozu.

Pozoruhodná je patentovaná technologie, uložení osy turbíny ve vzduchových ložiskách. Když turbína pracuje proudí přes ložisko tolik vzduchu, že se hřídel prakticky vznáší . Nevzniká tak tření a opotřebení a také nedochází k vibracím. Provoz je tichý a bez nutnosti používat olej. Vzduch se také používá k chlazení systému, samostatný chladicí systémem není nutný.

Výrobce také slibuje minimální údržbu. Po 8.000 provozních hodinách se doporučuje vyměnit vzduchový filtr. Generální opravy je zapotřebí po 40.000 hodinách, kdy se obvykle řada komponent snadno zamění za nové.

Pořizovací hodnota je vyšší než u klasických diesel generátorů, ale výrobce počítá s postupným srovnáváním nákladů. U klasického generátoru stále navyšují cenu požadavky na ekologické normy. Turbína spaluje pohonné hmoty velmi kvalitně a pro plnění norem nepotřebuje používat doplňkové katalyzátory. Úspora za mazací olej, je také výrazná.

Zdroj: http://www.capstoneturbine.com/