Smlouva pro úřady, kterou filipínští lodníci podepisovali byla v nizozemském jazyce a nikdo se jí nepokoušel tlumočit.

Filipínští lodníci zpětně vymáhají platy

Čtyři Filipínští lodníci, kteří pracovali ve vnitrozemské plavbě v Nizozemí, se domáhají u svých bývalých zaměstnavatelů doplacení mzdy. Společnost Gyron Crew Inc. v Manile a Gyron Shipping PTE Ltd v Singapuru dluží podle lodníků celkem 75.959,95 euro za nedoplatky na mzdách.

Lodníci dostávali přibližně 397 € „čistého“, zatímco podle nizozemského práva byly nároky na mzdu dle kolektivních smluv 1183,54 € a 8% na dovolenou. Je to vůbec poprvé, co bude v Nizozemí souzena asijská společnost v takovémto případě. Začátek soudního řízení je naplánován na říjen 2010.

Podle předběžných odhadů bude celou událost složité právně klasifikovat. Na způsob fungování agentur sídlící v zahraničí panují rozdílné názory. Každopádně pro provozovatele plavidel může Filipínský lodník ušetřit nemalé peníze. Filipínský lodník pracuje 8 měsíců nepřetržitě, není tak potřeba dvou zaměstnanců, kteří se v běžných podmínkách na palubě pravidelně střídají.

Podle údajů Gyron Crew pracuje na nizozemských lodích cca 180 Filipínců.


Právě si bezplatně čtete článek, který je pro vás jistě zajímavý

Získejte neomezený přístup k exkluzivnímu obsahu internetového magazínu Paluba.eu, zakupte si předplatné a staňte se členy našeho VIP klubu.
Podpoříte tím fungování jediného internetového magazínu v ČR, který se úzce specializuje na informace o lodní dopravě, vodních cestách a rekreační plavbě.
Zjistěte více informací o variantách předplatného a výhodách členství ve VIP klubu Paluba.eu


Zdroj: http://www.schuttevaer.nl/