Smlouva pro úřady, kterou filipínští lodníci podepisovali byla v nizozemském jazyce a nikdo se jí nepokoušel tlumočit.

Filipínští lodníci zpětně vymáhají platy

Čtyři Filipínští lodníci, kteří pracovali ve vnitrozemské plavbě v Nizozemí, se domáhají u svých bývalých zaměstnavatelů doplacení mzdy. Společnost Gyron Crew Inc. v Manile a Gyron Shipping PTE Ltd v Singapuru dluží podle lodníků celkem 75.959,95 euro za nedoplatky na mzdách.

Lodníci dostávali přibližně 397 € „čistého“, zatímco podle nizozemského práva byly nároky na mzdu dle kolektivních smluv 1183,54 € a 8% na dovolenou. Je to vůbec poprvé, co bude v Nizozemí souzena asijská společnost v takovémto případě. Začátek soudního řízení je naplánován na říjen 2010.

Podle předběžných odhadů bude celou událost složité právně klasifikovat. Na způsob fungování agentur sídlící v zahraničí panují rozdílné názory. Každopádně pro provozovatele plavidel může Filipínský lodník ušetřit nemalé peníze. Filipínský lodník pracuje 8 měsíců nepřetržitě, není tak potřeba dvou zaměstnanců, kteří se v běžných podmínkách na palubě pravidelně střídají.

Podle údajů Gyron Crew pracuje na nizozemských lodích cca 180 Filipínců.

Zdroj: http://www.schuttevaer.nl/