Kontejnerové lodě - přístav Hamburg

Do přístavu Hamburk nově s ponorem 13,50 metru

Cíl přístavu Hamburk, umožnit připlutí kontejnerovým lodím s ponorem až 13,5 m bez ohledu na příliv a odliv byl nyní splněn.

24. ledna 2022 byla dokončena druhá etapa úpravy plavební dráhy Labe mezi přístavem a Severním mořem. Oproti stavu před prohloubením plavební dráhy je nyní možné zvýšit ponor o 1,00 až 1,90 m podle rozměru lodi. Například lodě Megamax s šířkou až 62,50 m a o délce 400 m, bez ohledu na příliv a odliv, mohou vplout do přístavu s ponorem až 13,10 m. Před úpravou to bylo jen 11,40 m. V závislosti na přílivu a odlivu je dokonce možný ponor až 15,40 m, oproti předchozímu maximu 13,60 m.

„Jsme rádi, že se po letech intenzivního plánování podařilo dokončit úpravu plavební dráhy. Čísla ukazují, že trh dobře přijal první fázi úpravy plavební dráhy. Od května do prosince loňského roku připlulo do přístavu Hamburk 2377 kontejnerových lodí. U 666 z těchto nájezdů měly lodě konstrukční ponor větší než 13,80 m. A z toho 96 lodí mělo ponor, který před částečným uvolněním úpravy plavební dráhy nebyl možný.“ říká Jens Meier, generální ředitel hamburského přístavního úřadu (HPA).

Pro Michaela Westhagemanna, senátora hamburského hospodářského úřadu, je dokončení díla milníkem pro lodní dopravu do Hamburku. „Pro největší německý přístav to znamená lepší plavební podmínky, které lodním společnostem umožní dopravit do Hamburku více nákladu,“ říká senátor Westhagemann. Loď třídy Megamax tedy může za ideálních podmínek do Hamburku a z Hamburku doručit zhruba o 1 800 TEU více. Z úpravy plavební dráhy profitují i ​​výletní lodě.

Zdroj: https://www.hafen-hamburg.de/