Kladné územní rozhodnutí pro zdvihadlo Slapy

Projekt lodního zdvihadla na Slapské přehradě chce Ředitelství vodních cest ČR realizovat do roku 2020, nyní se příprava projektu posunula o krok dál.

Zdvihadlo umožní lodím o rozměrech 44 x 5,6 m překonat téměř 55 m výškový rozdíl za zhruba 55 minut. Lodě budou převáženy ve velké vaně, která bude stoupat po kolejích v pravém břehu řeky. Odhadovaná cena díla se pohybuje okolo 2 mld. Kč.

„Ještě máme před sebou velký kus práce, ale jsem velmi rád, že územní rozhodnutí již padlo“ řekl Ing. Jan Skalický, pověřený řízením ŘVC ČR, a dodal: „Nyní nás čekají projekční práce a stavební řízení. Věřím, že do roku 2020 zdvihadlo postavíme. Bude nejen významným prvkem umožňujícím plavbu, ale zároveň i lákadlem pro tisíce turistů, kteří se na něj přijedou podívat, protože takových staveb v Evropě moc není.“

O zdroji financování stavby odmítá v tuto chvíli spekulovat. Možných modelů je totiž mnoho. Od čistě státní investice, přes stavbu s podporou EU, až po účast soukromých investorů.

Zdroj: ŘVC ČR