Archiv štítku: Zdvihadlo

Lodní zdvihadlo, někdy také Lodní výtah je zdvihací technické zařízení a je součástí vnitrozemské vodní dopravní infrastruktury.

Zdvihadla umožňují pokračovat v plavbě lodím na navazující vodní cestu, která je v jiné nadmořské výšce. Stavba Lodního zdvihadla se volí zejména v místech, kde je potřeba překonat velký rozdíl hladin, a to zejména tam, kde není technicky vhodné použít plavební komoru. Důvodem může být i nedostatek vody, která je pro plnění plavebních komor nezbytná.